XVI. kongres ČDS+SDVS – 10. – 11. 12. 2021

XVI. kongres ČDS+SDVS – 10. – 11. 12. 2021

Miesto konania: ClarionCongress Hotel Olomouc

Dĺžka trvania: 2 dny

Usporiadateľ: ČDS ČLS JEP, SDVS

Odborný garant: prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Kontakt: www.derm.cz, www.jasta.cz

Viac tu: https://www.derm.cz/odborne-akce/odborne-akce-2021/