Slovenská dermatovenerologická spoločnosť

Vitajte na novej webovej stránke Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti.
Stránka je stále vo vývoji. Nie všetky podstránky sú plne funkčné. Ďakujeme za pochopenie.

Užitočné linky

Zoznam užitočných odkazov na spoločnosti venujúce sa dermatovenerológii.

Slovenská zdravotnícka univerzita

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (SZU) je hrdým pokračovateľom tradície vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v oblasti špecializačného štúdia ako aj celoživotného vzdelávania na Slovensku.

Česká dermatovenerologická spoločnosť

Česká dermatovenerologická společnost je odbornou lékařskou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Sdružuje odborníky jednoho ze stěžejních lékařských oborů – dermatovenerologie.

Česko-slovenská dermatologie

Časopis uveřejňuje práce s aktuální dermatovenerologickou problematikou a s problematikou hraničních oborů. Je zaměřen převážně na jejich praktickou stránku, obsahuje však i nejnovější výsledky řešení výzkumných úkolů.

Referátový výběr z dermatovenerologie

Tištěná verze časopisu – je vydáván pod záštitou České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP ve vydavatelství a nakladatelství Czechopress Agency, s.r.o. Ve spolupráci s odbornou redakční radou a zkušenými lékaři vychází již od roku 1958. Jeho obsah zajišťuje více než 200 stálých autorů.

Atlases – Pathology images

Hypertextový atlas dermatopatologie obsahuje tisíce klinických a histologických obrazů kožních chorob. K histologickým obrazům se přistupuje pomocí rozhraní virtuálního mikroskopu. Atlas je k dispozici v angličtině a v češtině.

European Dermatology Forum

The practice of dermatology has, over the past 30 years, been distinguished by its transition from provision of essentially empirical treatments to a practice in which rational therapies, based on enhanced knowledge of the pathogenesis of disease, are administered. Coincidentally, the boundaries between organ specific specialities such as our own have become blurred. Thus there is now great overlap with numerous other medical disciplines.

Slovenská lekárska spoločnosť

Slovenská lekárska spoločnosť, ako asociácia odborných medicínskych a farmaceutických spoločností, regionálnych spolkov lekárov a farmaceutov, je občianskym združením, ktoré reprezentuje takmer 20 tisícová členská základňa, z toho viac ako 15 tisíc lekárov a iných odborníkov s vysokoškolským vzdelaním pracujúcich v zdravotníctve a takmer 4 tisíc zdravotníckych pracovníkov so stredoškolským a vyšším vzdelaním.

Slovenská lekárska komora

Slovenská lekárska komora (SLK) je následníckou organizáciou lekárskej komory Rakúsko-Uhorska, predchádzajúcich lekárskych komôr ustanovených na území Slovenska počas existencie prvej Československej republiky (1929), Slovenského štátu (1942) a povojnovej Československej republiky v rokoch 1946, Zväzu slovenských lekárov, ktorý bol založený v roku 1969. Jeho činnosť bola ukončená v roku 1970 a znovuobnovená v roku 1990. Rozhodnutím lekárskeho stavu na pamätnom žilinskom zhromaždení jeho členov bol 26. januára 1990 roku zväz premenovaný na Slovenskú lekársku komoru.

European Academy of Dermatology and Venerology

The vision of the EADV is to be the premier European Dermato-Venereology Society with the important aims of leading to improved quality patient care, continuing medical education for all Dermato-Venereologists within Europe, and advocacy on behalf of the speciality and patients.

Pridružené spoločnosti EADV

American Academy of Dermatology

With a membership of more than 20,500 physicians worldwide, the AAD is committed to: advancing the diagnosis and medical, surgical, and cosmetic treatment of the skin, hair, and nails; advocating high standards in clinical practice, education, and research in dermatology; and supporting and enhancing patient care for a lifetime of healthier skin, hair, and nails.

European Union of Medical Specialists

The European Union of Medical Specialists (Union Européenne des Médecins Spécialistes – UEMS) is a non-governmental organisation representing national associations of medical specialists in the European Union and in associated countries.

Acta Dermatovenereologica

Acta Dermato-Venereologica publishes high-quality manuscripts in English in the field of Dermatology and Venereology, dealing with new observations on basic dermatological and venereological research, as well as clinical investigations. 

American Journal of Dermatopathology

The American Journal of Dermatopathology offers outstanding coverage of the latest diagnostic approaches and laboratory techniques, as well as insights into contemporary social, legal, and ethical concerns. Each issue features review articles on clinical, technical, and basic science advances and illuminating, detailed case reports.

British Journal of Dermatology

The BJD is published by medical printing experts Wiley-Blackwell, along with a number of other prestigious medical journals on the request of the British Association of Dermatologists. A peer-reviewed medical journal, the BJD covers all aspects of dermatology.

MDedge - Dermatology

MDedge Dermatology offers dermatologists content from Cutis and Dermatology News in one time-saving website to enhance patient care and keep readers informed about clinical developments. This interactive site is designed to help clinicians quickly find the information they need to improve the treatment and care of patients with conditions affecting the hair, skin, and nails.

Dermatology Online Journal

Dermatology Online Journal is an open-access, refereed publication intended to meet reference and education needs of the international dermatology community since 1995.

Journal of the EU Academy of Dermatology & Venerology

The Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology publishes articles of general and practical interest in the field of dermatology and venereology including clinical and basic science topics, and research with practical implications. It includes Guidelines, reviews, clinical trials and original articles.

Journal of Investigative Dermatology

The Journal of Investigative Dermatology (JID) publishes high impact reports describing original research related to all aspects of cutaneous biology and skin disease. Descriptions of important findings that result from basic, translational, or clinical research are appropriate for submission. Clinical research can include, but is not limited to, interventional trials, genetics studies, epidemiology, and health services research.

Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR

Občianske združenie chronicky chorých pacientov so psoriázou, atopickým ekzémom a ostatnými kožnými chorobami. Dobre poznáme problémy, ktoré život s chronickými kožnými chorobami a alergiou pacientom prináša.

Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků ČR

Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků je dobrovolným neziskovým občanským sdružením. SPAE je otevřena všem občanům postiženým lupénkou a atopickým ekzémem, dále pak všem, kteří mají o činnost SPAE zájem z profese nebo humánně.

Scroll to Top