Inštitúcia s dlhoročnou tradíciou

Slovenská dermatovenerologická spoločnosť, SDVS, je nezisková organizácia vedeckých a klinických pracovníkov pracujúcich v oblasti dermatovenerológie, založená s cieľom podporovať výskum a vzdelávanie v dermatovenerológii, komunikáciu medzi všetkými, ktorí sa o dermatovenerológiu zaujímajú a propagovať ju na Slovensku. SDVS je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti.