Slovenská dermatovenerologická spoločnosť

Vitajte na novej webovej stránke Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti.
Stránka je stále vo vývoji. Nie všetky podstránky sú plne funkčné. Ďakujeme za pochopenie.

Inštitúcia s dlhoročnou tradíciou

Slovenská dermatovenerologická spoločnosť, SDVS, je nezisková organizácia vedeckých a klinických pracovníkov pracujúcich v oblasti dermatovenerológie, založená s cieľom podporovať výskum a vzdelávanie v dermatovenerológii, komunikáciu medzi všetkými, ktorí sa o dermatovenerológiu zaujímajú a propagovať ju na Slovensku. SDVS je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti.

doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD

doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD

Prezident Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti

Slovenská lekárska spoločnosť

Tradícia

Tradícia SLS má svoje korene v 19. storočí. 5. januára 1833 založili mladí ľudia študujúci na Lekárskej fakulte v Pešti pod vedením Jonáša Bohumila Guotha Společnosť lékařsko-slowanskú, ako samovzdelávací lekársky spolok. Bol to významný národno-kultúrny čin, ktorým sa naša lekárska verejnosť zapojila do sústavy lekárskych spoločností v stredoeurópskom kontexte, čo je porovnateľné s aktivitou českých lekárov, ktorí pod vedením J.E.Purkyňu založili v tej dobe Spolek lékařu českých (1862) a so založením Spolku maďarských lekárov v Uhorsku (1840).

Nová tradícia sa rozvíja od prvých rokov po vzniku Československej republiky, kedy vznikali prvé spolky lekárov (napr. v Košiciach v r. 1919 a v Bratislave v r. 1920) a odborné lekárske spoločnosti (napr. Československá spoločnosť chirurgicko-gynekologická v r. 1921 a neskôr ďalšie), ktoré sa stali v r. 1969 organizačnými zložkami jednotnej Slovenskej lekárskej spoločnosti. V Slovenskej lekárskej spoločnosti sa dobrovoľne združujú špičkoví medicínski odborníci, pedagógovia a vedeckí pracovníci (profesori, docenti, riaditelia nemocníc, prednostovia, primári), ktorí pôsobia v štátnej i neštátnej sfére. Slovenská lekárska spoločnosť je mimovládna dobrovoľná organizácia, bez participácie vládnych, politických, či komerčných inštitúcií, pracujúcich v štátnych alebo neštátnych zdravotníckych zariadeniach, výskumných a fakultných inštitútoch, alebo v súkromných ambulanciách. Združuje individuálnych členov z radov lekárov a medicínskych odborníkov všetkých medicínskych špecializácií.

Funkcia SLS

Slovenská lekárska spoločnosť reprezentuje medicínske odbory, iniciuje, predkladá, presadzuje a publikuje návrhy a stanoviská.

Otázky súvisiace s odbornosťou a vedeckosťou jednotlivých medicínskych odborov.

Otázky týkajúce sa možnosti uplatňovať v medicínskej praxi špičkové diagnostické a liečebné postupy.

Otázky etiky lekárov a zdravotníckych pracovníkov ako občanov i ako realizátorov diagnostických a terapeutických postupov.

Otázky existujúcich a pripravovaných legislatívnych noriem v zdravotníctve.

Otázky špecializovaných náplní v systéme ďalšieho vzdelávania.

Návrhy odborníkov do rôznych komisií.

Scroll to Top