Slovenská dermatovenerologická spoločnosť

Vitajte na novej webovej stránke Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti.
Stránka je stále vo vývoji. Nie všetky podstránky sú plne funkčné. Ďakujeme za pochopenie.

Výbor SDVS

Výborové schôdze sa budú konať v sobotu každé dva mesiace alebo podľa potreby v inom čase. V prípade, že sa bude v danom intervale konať pracovná schôdza SDVS, bude výborová schôdza v mieste a termíne tejto schôdze.

doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.

Prezident

prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.

Viceprezident

MUDr. Gabriela Kolátorová

Vedecký sekretár

MUDr. Ľudmila Breznická

Pokladník

Členovia

doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc.

Člen výboru SDVS

MUDr. Vladimír Flimer

Člen výboru SDVS

prof. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD.

Člen výboru SDVS

prof. MUDr. Jagienka Jautová, CSc.

Člen výboru SDVS

MUDr. Peter Kozub

Člen výboru SDVS

MUDr. Tomáš Kopál

Člen výboru SDVS

MUDr. Ján Lidaj

Člen výboru SDVS

prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.

Člen výboru SDVS

MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.

Člen výboru SDVS

Dozorná rada

doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, CSc.

Predseda

MUDr. Peter Osuský, PhD.

Člen dozornej rady

MUDr. Katarína Poláková, PhD.

Člen dozornej rady

História

Prezident: doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.
Viceprezident: prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.
Vedecký sekretár: MUDr. Gabriela Kolátorová
Pokladník: MUDr. Ľudmila Breznická

Členovia

doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc.
MUDr. Vladimír Flimer
prof. MUDr. Jagienka Jautová, CSc.
MUDr. Ján Lidaj
MUDr. Alena Nejdková
prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.
MUDr. Eva Rasochová
MUDr. Slavomír Urbanček, PhD
MUDr. Eva Vrtíková

Dozorná rada

Predseda: MUDr. Štovčík Tibor
MUDr. Peter Osuský, PhD.
MUDr. Katarína Poláková, PhD.

Prezident: doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.
Čestný predseda: prof. MUDr. Eugen Hegyi, DrSc.
Viceprezident: prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.
Vedecký sekretár: MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.
Pokladník: MUDr. Gabriela Kolátorová

Členovia

MUDr. Ľudmila Breznická
doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc.
MUDr. Vladimír Flimer
doc. MUDr. Jagienka Jautová, CSc.
MUDr. Ján Lidaj
MUDr. Alena Nejdková
prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.
MUDr. Eva Rasochová
MUDr. Eva Vrtíková

Dozorná rada

Predseda: MUDr. Štovčík Tibor
MUDr. Peter Osuský, PhD.
MUDr. Katarína Poláková, PhD.

Prezident: doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc.
Čestný predseda: prof. MUDr. Eugen Hegyi, DrSc.
Viceprezidenti: MUDr. Vladimír Flimer a doc. MUDr. Jagienka Jautová, CSc.
Vedecký sekretár: prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.
Pokladník: MUDr. Ľudmila Breznická

Členovia

prof. MUDr. Jozef Buchvald, DrSc.
doc. MUDr. Viliam Filo, CSc.
doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD
doc. MUDr. Darina Jarčušková, CSc.
MUDr. Alena Nejdková
MUDr. Jarmila Rybárová
MUDr. Nadežda Suchá
MUDr. Slavomír Urbanček
MUDr. Eva Vrtíková
MUDr. Hana Zelenková, CSc.

Revízor

MUDr. Ján Lidaj

Scroll to Top