5. ročník Trhu kože sa bude konať súčasne v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach

V sobotu 23. októbra od 10.00 do 18.00 hod. sa bude konať 5. ročník edukačného podujatia TRH KOŽE, v rámci ktorého bude návštevníkom k dispozícii dvadsaťdeväť dermatológov vo verejných a diskrétnych poradniach kože. Trh kože sa uskutoční súčasne v troch nákupných centrách v Bratislave OC Eurovea, v Banskej Bystrici Europa SC a v Košiciach v OC Atrium Optima. Piaty ročník jediného edukačného podujatia zameriavajúceho sa na klinickú dermatológiu tak naberá na novom rozmere a to aj napriek zložitejšej, pandemickej situácii.

XVI. kongres ČDS+SDVS – 10. – 11. 12. 2021

XVI. kongres ČDS+SDVS – 10. – 11. 12. 2021

Miesto konania: ClarionCongress Hotel Olomouc

Dĺžka trvania: 2 dny

Usporiadateľ: ČDS ČLS JEP, SDVS

Odborný garant: prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Kontakt: www.derm.cz, www.jasta.cz

Viac tu: https://www.derm.cz/odborne-akce/odborne-akce-2021/

 

 

 

Až teraz to bude skutočne TROCHU YNAK

Pohľad na pacienta so psoriatickou chorobou z dvoch svetových strán!

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,
aj keď osobné stretnutia a čaro prítomnosti nič nenahradí, dovoľujeme si Vás pozvať na virtuálny 4. ročník odborného podujatia TROCHU YNAK, ktoré spája svet dermatológie a reumatológie na celom Slovensku.

Z virtuálneho štúdia sa s Vami spojíme
vo štvrtok 24. júna 2021
od 16.00 do 19.00 hod.

prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams meeting:

Vaša účasť bude hodnotená podľa platného kreditného systému SLS.