Sekcia flebológie a hojenia rán

V rámci Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti sa aktivuje činnosť SEKCIE FLEBOLÓGIE A HOJENIA RÁN. V prípade záujmu o členstvo v uvedenej sekcii, prosím, vyplňte nižšie uvedený formulár.