Školenie a valné zhromaždenie – Kožní lekári za zdravú kožu

Občianske združenie – Kožní lekári za zdravú kožu

Krásnohorská 12, 851 07 Bratislava 5, IČO: 30796407 DIČ: 2021903389
Č. ú.: SK39 0900 0000 0001 7872 9755

 

Pozvánka
na školiacu akciu a valné zhromaždenie OZ,

ktoré sa uskutoční v dňoch
10.9. a 11.9. 2021 v hoteli Turiec, ul. A. Sokolíka 2, 036 01 Martin.

Začiatok 10.9.2021 o 17,00hod.

Odborný program:

1. Murárová Z., Bratislava: Dlhá cesta pacienta s chronickou diagnózou? a Dispenzarizácia dermatoonkologických pacientov
2. Šimaljaková M., Bratislava: Vírusové ochorenia kože
3. Gulánová B., Bratislava: Lymská borelióza
4. Part M., Bratislava: Lupus erythematodes

Dňa 10.9.2021 bude po odbornom programe Valné zhromaždenie OZ.

Ubytovanie si objednajte len cez e-mail: hotelturiec@hotelturiec.sk,
2 lôžková izba obsadená 1 osobou 70,-€ pre prihlásenie do 31.8.2021
2 lôžková izba obsadená 2 osobami 85,-€ (42,50€/1 osoba)pre prihlásenie do 31.8.2020,

Pre prihlásenie po 31.8.2021 sa bude účtovať pultová cena hotela.
Heslo: OZKL (uviesť pri prihlasovaní nocľahu.
Telefonické objednávky sa na ubytovanie sa neprijímajú.

Účasť na podujatí je podľa platných protiepidemických opatrení k účasti na hromadných podujatiach (očkovanie, PCR test nie starší ako 72hod, antigénovy test nie starší ako 48hod.)

Pozor! Do 31.8. je potrebné si prihlásiť večeru a obed u MUDr. Kolátorovej na e-mail: gkolatorova@gmail.com.

Potvrdenie o účasti dostane každý účastník s pozvánkou na nasledujúce školenie.
Počet 8 kreditov – schválené SLK.

MUDr. Vladimír Flimer
Predseda OZ

 

 

 

9. -10.11.2018 BOZP, Vírusy a koža – parainfekčné exantémy, možnosti diagnostiky, HPV – diagnostika a liečba, Okienko do literatúry

11.- 12.5.2018 Dermatoskopia  nepigmentových lézií, Dermatoskopia pigmentových lézií, Zápalové ochorenia mužského genitálu, Okienko do literatúry