Pozvánka na školiacu akciu

13.5. – 14.5. 2022 – Hotel Turiec, ul. A. Sokolíka 2, 036 01 Martin

Začiatok 13.5.2022 o 17,00hod.

Odborný program:            

  1. Buchvald, D.: Závažnosť a bremeno atopickej dermatitídy
  2. Vorčáková, K.: Systémová liečba atopickej dermatitídy
  3. Flimer, V.: Liečba psoriázy v ambulantnej praxi
  4. Urbanček, S.: Stanovenie kritérií pre stredne ťažkú a ťažkú formu psoriázy a hodnotenie liečby
  5. Melniková, K.: Biologická liečba a administratívne postupy – protokol.
  6. Beláková, G.: Potreba reumatologického monitoringu u pacientov s PsO
  7. Uhrín, T.: Hidradenitis suppurativa od A po Z.
  8. Šucháňová, K.: Pemphigus vulgaris od A po Z

Poplatok za účasť pre nečlenov združenia je 60,-€.

Ubytovanie si objednajte do 29.4..2022 na e-mail: hotelturiec@hotelturiec.sk
(nie telefonicky)

  • 2 lôžková izba obsadená 1 osobou 70,-€
  • 2 lôžková izba obsadená 2 osobami 85,-€ (42,50€/1 osoba)

Po 29.4.2022 sa bude účtovať pultová cena hotela.

Heslo: OZKL MÁJ (uviesť pri prihlasovaní nocľahu)

Bez pandemických obmedzení.

Strava: Prihláste si večeru v piatok a obed v sobotu na e mail: ludmila.breznicka@gmail.com

Potvrdenie o účasti dostane každý účastník s pozvánkou na nasledujúce školenie.
Počet 8 kreditov – schválené SLK.

V Žiari nad Hronom, 20. 4. 2022

MUDr. Vladimír Flimer
Predseda OZ