XVI. kongres slovenských a českých dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou

9. – 11. JÚN 2022 – Hotel Patria, Štrbské Pleso

Vážené kolegyne, kolegovia, milí priatelia,

ovoľte mi, aby som Vás v mene organizačného výboru pozval na XVI. kongres slovenských a českých dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou. Po dvojročnej prestávke vynútenej pandemickou situáciou sa opäť aj osobne stretneme, tentoraz znova na Štrbskom Plese, v hoteli Patria.

Kongres, ktorý sme v tejto lokalite organizovali v roku 2014 mal pozitívne ohlasy a preto sme sa rozhodli znovu zvoliť Štrbské Pleso za miesto konania nášho stretnutia. Veríme, že sa Vám aj tohto roku bude vo Vysokých Tatrách páčiť.

Odborná náplň kongresu bude, tak ako vždy, zahŕňať celý rozsah problematiky dermatovenerológie a jej hraničných odborov. Na kongrese privítame niekoľkých popredných dermatológov zo zahraničia, ale ťažiskom odborného programu budú príspevky domácich, slovenských a českých autorov. Veríme, že sa nám s Vašou pomocou podarí pripraviť zaujímavý a hodnotný odborný program. Rád by som Vás preto v mene organizačného výboru kongresu pozval k aktívnej účasti, príďte sa s kolegami podeliť o svoje nové poznatky a skúsenosti! Vítaní sú, samozrejme, aj všetci pasívni účastníci, veď možnosť dozvedieť sa niečo nové zo svojho odboru a stretnúť sa s priateľmi, je náplňou a zmyslom takýchto podujatí. Bohatý odborný program, krásne prostredie a tradičná slovenská pohostinnosť na Vás budú čakať v srdci našich veľhôr počas spoločného stretnutia kožných lekárov zo Slovenska a Českej republiky!

Dovidenia v polovici júna vo Vysokých Tatrách!

Doc. MUDr. Dušan Buchvald, CSc.
za organizačný výbor kongresu

Prezident kongresu

Doc. MUDr. Dušan Buchvald, CSc.

Vedecký sekretár kongresu

MUDr. Gabriela Kolátorová

Organizačný výbor

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMa.
doc. MUDr. Monika Arenbergerová, PhD.
prim. As. Nina Benáková, PhD.
doc. MUDr. Dušan Buchvald, CSc.
doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc.
prim. MUDr. Lubomír Drlík
prim. MUDr. Hana Duchková, DrSc.
doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.
MUDr. Vladimír Flimer
prof. MUDr. Jagienka Jautová, PhD.
MUDr. Gabriela Kolátorová
MUDr. Hana Komrsová
prim. MUDr. Tomáš Kopal

doc. MUDr. Ivana Kuklová, CSc.
MUDr. Ján Lidaj
MUDr. Petra Mečiarová
MUDr. Zuzana Murárová, PhD.
doc. MUDr. Růžena Pánková, PhD.
MUDr. Renata Pásková
prof. MUDr. Juraj Péč, PhD.
MUDr. Katarína Poláková, PhD.
MUDr. Stanislava Polášková
prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc.
prim. MUDr. Marie Selerová, PhD.
prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA
MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.

Sekretariát kongresu

ZEAL, s.r.o.
Brnianska 19, 811 04 Bratislava
Zastúpená: Mgr. Lele Zemanová
mobil: +421 907 708 189
email: lele.zemanova@zeal.sk

Miesto konania

Hotel Patria
Štrbské Pleso 33,
059 85 Vysoké Tatry-Štrbské Pleso
Telefón: + 421 52 784 89 99
e-mail: recepcia@hotelpatria.sk

Termíny

Prihlášky k aktívnej účasti do 20. apríla 2022
Prihláška k pasívnej účasti do 20. mája 2022
Registračné poplatky – včasná platba do 30. apríla 2022
Zvýšené registračné poplatky po 30. apríli 2022
Abstrakty do 30. apríla 2022

Účasť na kongrese bude podmienená dodržiavaním platných protipandemických opatrení.

Predbežný časový rozvrh odborného programu

štvrtok 9. 6. 2022 13.00 – 18.00 odborný program
piatok 10. 6. 2022   8.00 – 18.00 odborný program
sobota 11. 6. 2022   8.00 – 13.00 odborný program

Poplatky

Účasť na kongrese je podmienená uhradením registračného poplatku, ktorý zahŕňa účasť na odbornom programe, kongresové materiály a poskytnutú stravu vo výške 60 EUR. Registračný poplatok je nedeliteľný a je nutné ho uhradiť celý jednou sumou.

Registračný poplatok

Aktívni účastníci (prvý autor prednášky a posteru) majú účasť na kongrese bez platby kongresového poplatku.

do 30. apríla 2022 od 1. mája 2022
Člen SDVS/ČDS 90€ 150€
Sprevádzajúca osoba 110 € 110 €
Nečlen SDVS/ČDS 130 € 150 €

Bankový účet: SK03 1100 0000 0029 4112 4549

VS: 09062022

Banka: Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko účastníka

Platba registračného poplatku na mieste konania kongresu nie je možná. Zrušenie registrácie a vrátenie registračného poplatku akceptujeme do 31. 5. 2022 do výšky 75% poplatku. Akceptujeme náhradníka.

Ubytovanie

Ubytovanie pre účastníkov podujatia je rezervované v uvedených hoteloch v cenových rozpätiach. Ceny zahŕňajú raňajky a DPH. Spôsob rezervácie ubytovania je individuálny, priamo cez hotel.

Kontakty ubytovacích zariadení pre rezerváciu ubytovania:

Hotel Patria
recepcia@hotelpatria.sk
dvojlôžková izba: 88€/noc – 108€/noc
jednolôžková izba: 78€/noc – 98€/noc
apartmán: 112€/noc –141€/noc
prístelka: 40€/noc – 42€/noc

Hotel Panoráma
prevadzka@hotelpanorama.sk
dvojlôžková izba obsadená 2 osobami : 90€/noc – 140,€/noc
dvojlôžková izba obsadená 1 osobou : 104€/noc – 154€/noc
apartmán: 145€/noc –164€/noc

Hotel Toliar
kanc@tatry-toliar.sk
dvojlôžková izba obsadená 2 osobami: 80€/noc
dvojlôžková izba obsadená 1 osobou: 62€/noc

Hotel Solisko
hotel@hotelsolisko.sk
dvojlôžková izba obsadená 2 osobami: 120€/noc
dvojlôžková izba obsadená 1 osobou: 83€/noc

K cenám sa pripočítava miestny poplatok. Počet miest v hoteloch je obmedzený, preto odporúčame včasnú rezerváciu. Uvedené ceny sú orientačné.

Abstrakty prednášok a posterov

Možno zaslať elektronicky prostredníctvom www.sdvs.sk v termíne najneskôr do 1. mája 2022, pokyny pre ich napísanie sú uverejnené na uvedenej webovej stránke.

Kredity

Podujatie je zaradené do kalendára postgraduálneho vzdelávania a ohodnotené kreditmi ARS CME.

REGISTRÁCIA BOLA UKONČENÁ

Registrácia možná už len na mieste.