Podpora a solidarita SLS s lekármi, zdravotníkmi a všetkými obyvateľmi Ukrajiny