XVIII. kongres slovenských a českých dermatovenerológov

8. – 10. Jún 2023 / Hotel Patria / Štrbské pleso

Vážené kolegyne, kolegovia, milí priatelia,

dovoľte mi, aby som Vás v mene organizačného výboru pozval na tohtoročný, XVIII. kongres slovenských a českých dermatovenerológov.

Po dvoch rokoch pandemickej situácie, ktorá si vynútila početné zmeny stereotypov v našich životoch, vrátane zmien v organizovaní odborných podujatí, sa opäť vraciame k štandardnej schéme jedného spoločného kongresu v kalendárnom roku, alternujúco na Slovensku a v Českej republike. Tento rok pripadla úloha zorganizovať toto podujatie slovenskej strane a organizačný výbor zvolil za miesto konania opäť Štrbské Pleso. Dobré skúsenosti s podmienkami v hoteli Patria a pozitívne ohlasy na predchádzajúce dva kongresy konané v tejto lokalite v rokoch 2014 a 2022 nás presvedčili zorganizovať najväčšie tohtoročné spoločné stretnutie slovenských a českých kožných lekárov znova v hoteli Patria. Veríme, že sa Vám aj tento rok bude vo Vysokých Tatrách páčiť a že si popri bohatom odbornom programe nájdete čas aspoň na chvíľu si užiť aj krásy slovenskej prírody.

Po odbornej stránke bude náš kongres, tak ako vždy, zahŕňať celý rozsah problematiky dermatovenerológie a jej hraničných odborov. Veríme, že sa nám aj s vašou pomocou opäť podarí pripraviť zaujímavý a hodnotný odborný program. Rád by som Vás preto v mene organizačného výboru kongresu pozval k aktívnej účasti, príďte sa s kolegami podeliť o svoje nové poznatky a skúsenosti! Vítaní sú, samozrejme, aj všetci pasívni poslucháči, veď možnosť dozvedieť sa niečo nové zo svojho odboru a stretnúť sa s priateľmi je náplňou a zmyslom takýchto podujatí. Dovoľujem si Vás preto vyzvať – príďte podporiť svojou účasťou spoločné stretnutie kožných lekárov z oboch brehov rieky Moravy!

Dovidenia začiatkom júna na Štrbskom Plese!

Doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.
za organizačný výbor kongresu

Registracia bola ukončená

Fakturačné údaje:

ZEAL s.r.o., Brnianska 19, 81104 Bratislava, Slovensko

IČO:  50533967
DIČ:  2120365819
IČ DPH:  SK2120365819
Tatra banka: 2941124549 / 1100
IBAN / SWIFT : SK03 1100 0000 0029 4112 4549 / TATRSKBX