Až teraz to bude skutočne TROCHU YNAK

Pohľad na pacienta so psoriatickou chorobou z dvoch svetových strán!

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,
aj keď osobné stretnutia a čaro prítomnosti nič nenahradí, dovoľujeme si Vás pozvať na virtuálny 4. ročník odborného podujatia TROCHU YNAK, ktoré spája svet dermatológie a reumatológie na celom Slovensku.

Z virtuálneho štúdia sa s Vami spojíme
vo štvrtok 24. júna 2021
od 16.00 do 19.00 hod.

prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams meeting:

Vaša účasť bude hodnotená podľa platného kreditného systému SLS.