13.-14.12.2013, XIV. Smrdácke dni

13.-14.12.2013, XIV. Smrdácke dni

Slovenská lekárska spoločnosť (SLS) a jej zložka Slovenská dermatovenerologická spoločnosť (SDVS) a Fotobiologická sekcia SDVS spolu s vedením Slovenských liečebných kúpeľov (SLK) Piešťany a Prírodných liečebných kúpeľov (PLK) Smrdáky pripravujú v dňoch 13.-14. decembra 2013 vedeckú schôdzu XIV. Smrdácke dni. Cieľom tohto vedeckého podujatia bude možnosť prezentovať a prediskutovať Vaše skúsenosti s problematikou chronických dermatóz ako sú psoriáza, atopická dermatitída, ekzémy, problematikou melanómu a fotobiológie. Zároveň budete mať možnosť dozvedieť sa nielen o účinkoch prírodnej minerálnej vody, ktorá je ojedinelá v Európe, ale aj na vlastnej koži si budete môcť overiť pôsobenie prírodnej minerálnej vody a liečebných procedúr v rámci otvorených dverí kúpeľov. Tešíme sa na Vašu účasť.

Slovak Medical Association (SMA), Slovak Dermatovenereological Society and Photobiological section of SDVS in cooperation with Slovak Health Spa Piestany and Natural Health Spa Smrdaky are organizing the „XIV. Smrdaky Days“ scientific meeting, which will be held in Smrdaky, Slovakia, in December 13-14th, 2013. The aim of this meeting will be the presentation  and discussion of your experience in photobiology and the treatment of psoriasis, atopic dermatitis, eczema and melanoma. The participants will also have the opportunity to be advised about the effect of natural mineral water and to be introduced into the spa procedures. During the Open Spa Afternoon there will be the possibility for everyone to try the spa therapy using the natural resources of mineral water and other health procedures. We look forward to your attending.
Dušan Buchvald                            Vladimír Hegyi                                 Ján Lidaj

Zastúpenie generálneho sponzora / Representation of general sponsor
Klaus Pilz, generálny riaditeľ SLK Piešťany / General director of Slovak Health Spa Piestany

Organizačný výbor / Organizing board
Doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD., prezident SDVS/ President of Slovak Dermatovenereological Society
Ing. Marcel Moravčík, riaditeľ PLK / Director od Natural Health Spa Smrdáky
Prof. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD, predseda fotobiologickej sekcie / Head of Photobiological section MUDr. Ján Lidaj, vedúci lekár PLK / Head physician of Natural Health Spa Smrdáky
Emília Kurucová, SLS / Slovak Medical Association Bratislava
Miesto kongresu / Congress venue
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky, Slovenská republika / Spa Smrdaky Slovak Republic
Vedecké témy / Scientific topics
Chronické dermatózy, psoriáza, ekzémy, melanoma malignum, fotobiológia
Chronic dermatoses, psoriasis, eczemas, melanoma malignum, photobiology
Rokovacie jazyky / Meeting languages
Slovenský / Slovak,  Český / Czech, Anglický / English (without translation)
Prednášky / Lectures
Trvanie prednášok 10´. Pozvaní prednášatelia 15´. Oral presentation 10´, invited speakers 15´.
Výstavy / Exhibitions
V priebehu Smrdáckych dní budú výstavy farmaceutických firiem. Pharmaceutical exhibitions will be organized during the meeting.
Konferenčné poplatky / Meeting fee                                                           Pri registrácii
Členovia SDVS a ČDS / Members of SDVS, CDS …..  17 €                                20 €
Nečlenovia SDVS a ČDS / Non members ………………  20 €                                25 €
Doprevádzajúce osoby / Accompanying persons …… 10 €                                25 €
Poznámka: Pozvaní prednášatelia a prvý autor prednášky neplatia registračný poplatok.
Forma platby: bankovým prevodom na účet Slovenskej lekárskej spoločnosti: VÚB Bratislava-mesto.
Číslo účtu: 4532 012/0200 Variabilný symbol (VS): 13 1139 005 Konferenčný poplatok žiadame zaplatiť do 20.11.2013.
Plaťte prosím súčasne s odoslaním prihlášky na ubytovanie. Doprevádzajúce osoby si platia ubytovanie pri registrácii. Zahraniční účastníci môžu zaplatiť pri registrácii.
Payments for foreign participants should be made at the registration. Accompanying persons pay accommodation at the registration
Zrušenie registrácie a ubytovania bude akceptované do 1.12.2013. Po tomto termíne nebudú účastnícke poplatky refundované.
Odborný program / Scientific programme 
Piatok 13.12. / Friday Dec. 13, 2013                                           Sobota 14.12. / Saturday Dec. 14, 2013
16.00-16.30 Slávnostné otvorenie / Opening ceremony        09.30-13.00 Vedecké prednášky / Scientific lectures
16.30-18.30 Pozvaní prednášatelia / Invited speakers
Vedecké prednášky / Scientific lectures             13.00-14.00 Obed / Lunch
19.30                  Spoločenský večer  / Gala dinner                         14.00-16.00 Poobedie otvorených kúpel’ov   / Open Spa Afternoon
Ubytovanie / Accommodation
Ubytovanie v dvojposteľových izbách / accomodation in double rooms Hotel Centrál, Vietoris, Morava. Záujemcov o ubytovanie zaradíme do poradia podľa dátumu ich prihlášok. Náklady na ubytovanie registrovaným účastníkom na dni a noc kongresu hradí generálny sponzor SLK Piešťany a PLK Smrdáky. Ostatné dni / noci si účastníci musia zaplatiť sami. The general sponsor SLK Piestany and PLK Smrdaky will cover accomodation costs for this days / night of congress. Other days / nights must be pay.
Strava na 1 osobu / Food for 1 person: 16,60 € – platba pri registrácii / pay at the registration. V cene je zahrnuté / In price is included:
13.12. 2013 / December, 13, 2013 Slávnostná večera / Gala dinner
14.12. 2013 / December. 14, 2013 Raňajky / Breakfast, Obed / Lunch (reštaurácia / Restaurant Hotel Vietoris)
Elektronická registrácia / Electronical registration
Online vyplnené prihlášky na účasť a ubytovanie posielajte do 20.11.2013. Po tomto termíne organizačný výbor nemôže garantovať účasť a ubytovanie. Please fill in the online registration and accommodation form and send it until the November 20, 2013. After this date, participation and accommodation cannot be guaranteed.
Kontakt / contact: Kongresové centrum dermatovenerológia, Slovenská lekárska spoločnosť, Emília Kurucová, Cukrová 3, 813 22  Bratislava, Slovakia,  fax: 00421 (0) 2 / 52635611  tel.: 00421 (0)2 / 52635603, 52922017,   kurucova@sls.sk
Spôsob dopravy / Transport
Železnicou do stanice Senica, odtiaľ autobusom do kúpeľov Smrdáky (8 km). Osobným autom cez: Bratislava, Kúty, Šaštín, Trnava, Senica. By train to Senica and then by bus to the Spa Smrdaky (8 km). By car: Bratislava, Kuty, Sastin, Smrdaky, or Trnava, Senica, Smrdaky. N 48°43.300´ E017°18.200´