Zápisnica zo zasadnutia Výboru a Dozornej rady Sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek, organizačnej zložky Slovenskej lekárskej spoločnosti

Jednokolové korešpondenčné voľby do Sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii SSSaPA sa začali 15.02.2011 rozposlaním listových zásielok.

Dátum ukončenia volieb bol 04.03.2011.

Dňa 16.03.2011 sa zišli členovia novozvoleného výboru a dozornej rady Sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii.

Výbor zvolil v tajnom hlasovaní predsedu, podpredsedu, vedeckého sekretára a dvoch členov.

 

Výbor:

Predseda: Mgr. Viera Lukášová, Bratislava, č. t. 02/57290764,

e-mail: viera.lukasova@sm.unb.sk

Podpredseda: Mgr. Veronika Folkmannová, Stupava, č. t. 0907/891837,

e-mail: veronika.folkmann@centrum.sk

Vedecký sekretár: Bc. Alexandra Czaniková, Vlčany, č. t. 0905754569,

e-mail: czanikova@gmail.com

Člen výboru: Bc. Katarína Popluhárová, Silvia Jaseneková

Dozorná rada: Drahuša Zemanová

Členovia: Timea Némethová, Viera Šefčíková