Slovenská lekárska komora a Občianske združenie DERMA KLINIKA

Pozvánka na krajský seminár

21.10.2022 (piatok) o 14:00 hod.

Poslucháreň Dermatovenerologickej kliniky LFUK a UNB
Pracovisko Staré Mesto, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Program

 1. Šimaljaková M.: Úvod (10 min.)
 2. Šimaljaková M.: Nové výzvy a možnosti v manažmente psoriázy (30 min.)
 3. Nemšovská J.: Nové odporúčania v manažmente urtikárie (30 min.)
 4. Šimaljaková M.: Hidradenitis suppurativa – včera, dnes a zajtra (25 min.)
 5. Part M.: Liečba pacientky so psoriázou vo fertilnom veku – kazuistika (30 min.)
 6. Diskusia (30 min.)
 7. Andrýsková N.: Köbnerov fenomén vo včasnej diagnostike a v monitorovaní úspešnosti terapie psoriázy (25 min.)
 8. Bútorová B.: Komplikácie tetováže – infekcia alebo alergia? (25 min.)
 9. Malíčková M.: Paraneoplastické dermatózy (25 min.)
 10. Vaškovičová K.: Granuloma anulare – diagnostický problém (25 min.)
 11. Ďuríková P.: Nevoidný melanóm (25 min.)
 12. Diskusia (30 min.)
 13. Záver

Kredity budú udelené podľa noriem CME.

V Bratislave, dňa 16.9.2022

prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MPH, MHA
prednostka Dermatovenerologickej kliniky LF UK
Krajská odborníčka MZ SR
v odbore Dermatovenerológia