Podujatia 2013

Podujatia SDVS

Jún
6. – 8. 6. 2013 IX. kongres ČDS+SDS  Místo konání: Praha, Top hotel, Délka trvání: 2 dny, Pořadatel: ČDS ČLS JEP, SDVS, Odborný garant: prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, Kontakt: www.derm.cz ; www.jasta.cz ; www.tophotel.cz    1 oznameni Kongres CDS-SDS_2013

Október
11.-12.10.2013 Dermatózy detí. Slovenská pediatrická dermatovenerologická konferencia s medzinárodnou účasťou. hotel Saffron, Bratislava. Hlavný organizátor a odborný garant: doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD, buchvald@nextra.sk , Slovenská dermatovenerologická spoločnost‘. Spoluorganizátor  Pracovná skupina pediatrickej dermatovenerológie SDVS,

25.10.2013 (piatok) o 14, 00 hod
Krajský seminár pri príležitosti životného jubilea prof. MUDr. Jozefa Buchvalda, DrSc.,poslucháreň Dermatovenerologickej kliniky LFUK a UNB pracovisko Staré Mesto, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava. Hlavný organizátor a odborný garant: Občianske združenie DERMA KLINIKA a Slovenská dermatovenerologická spoločnosť,  prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., prednostka Dermatovenerologickej kliniky LF UK, Krajská odborníčka MZ SR v odbore Dermatovenerológia,  02 / 57 290 270, 02 / 57 290 806, e-mail:andrea.margulova@sm.unb.sk

December
13.-14.12.2013, XIV.-te Smrdácke dni, Prírodné liečebné kúpele Smrdáky. Témy: psoriáza, atopická dermatída, melanóm, balneoterapia, varia. Hlavný organizátor a odborný garant: Slovenská dermatovenerologická spoločnost‘. Spoluorganizátor Fotobiologická sekcia SDVS. Organizačné zabezpečenie podujatia: MUDr. Ján Lidaj, Prírodné liečebné kúpele, 906 03 Smrdáky, tel. 0903 425 950 jan.lidaj@spasmrdaky.sk

Občianske združenie „Kožní lekári za zdravú kožu.“ Plán školiacich akcií v odbore dermatovenerológia na rok 2013
8.- 9.3. 2013, hotel Victoria, Martin, Urtikaria, Dermatoskopia v praxi, Histopatologické repetitorium, Kurz skleroterapie mikrovarixov, Kontaktná osoba: MUDr. V. Flimer, Sládkovičova 8, Žiar nad Hronom
17.- 18.5. 2013,  hotel Victoria, Martin,Bulózne ochorenia detského veku, Dermatózy kojeneckého veku, starostlivosť o kožu novorodenca, Diferenciálna diagnostika exantémov II. časť, Kontaktná osoba : MUDr. G. Kolátorová, Líščie údolie 57, Bratislava
20.- 21.9. 2013, hotel Victoria, Martin, Fototerapia, Možnosti laseroterapie v dermatológii, Archivácia v ambulantnej praxi, Histopatologické repetitorium,  Kontaktná osoba: MUDr. V. Flimer, Sládkovičova 8, Žiar nad Hronom
8.- 9.11. 2013,  hotel Victoria, Martin, Trichológia v praxi, Možnosti cievnej chirurgie dnes, Liekové alergie a možnosti diagnostiky, Dermatologické komplikácie biologickej liečby v onkológii, Kontaktná osoba : MUDr. G. Kolátorová, Líščie údolie 57, Bratislava

6.–8.6.2013 IX. kongres ČDS+SDS  
Místo konání: Praha, Top hotel, Délka trvání: 2 dny, Pořadatel: ČDS ČLS JEP, SDVS, Odborný garant: prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, Kontakt: www.derm.cz ; www.jasta.cz ; www.tophotel.cz    1 oznameni Kongres CDS-SDS_2013   Registrační formulář

Vážené kolegyně a kolegové,
deváté setkání českých a slovenských dermatovenerologů proběhne od 6. do 8. 6. 2013 v Praze. V letošním roce se k nám navíc připojí během pátečního odpoledne i praktičtí lékaři, kteří budou mít na pozvání naší Sekce dětské dermatovenerologie ČDS ČLS JEP v oddělených prostorách stejného hotelu samostatné symposium. Výhodou je, že se jejich zasedání můžeme v rámci jednoho registračního poplatku zúčastnit, ale můžeme také zůstat ve velkém sále na našem hlavním programu. Toto je jediný odborný paralelní program, jinak vše odborně důležité se bude odehrávat na jednom místě. Tento kongres se tedy bude organizačně podobat našemu úspěšnému třetímu kongresu, který jsme pořádali ve stejném hotelu v roce 2007.Rádi bychom opět zorganizovali několik prakticky zaměřených edukačních kurzů vedených odborníky na prezentovanou tématiku. Chystáme aktuálně koncipovaný odborný program, zajímavou společenskou část ve čtvrtek i v pátek a při troše štěstí s počasím i prosluněnou předprázdninovou Prahu. Budeme si samozřejmě extrémně považovat účastníků ze Slovenska. Předpokládáme jako v minulých letech, že si společně s výbory obou odborných společností budeme moci užívat 3 příjemné dny se zhruba sedmi sty kolegy z obou zemí. To je určitě dobrý důvod, abychom si 6.–8. červen letošního roku už teď červeně zaškrtli v našem diáři.
Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, Předseda České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP
VŠEOBECNÉ INFORMACE
MÍSTO KONÁNÍ TOP HOTEL Praha Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4-Chodov Česká republika Tel.: +420 267 284 111, Fax: +420 272 765 854 www.tophotel.cz
DOPRAVA Autem od Brna: na konci D1 exitem 1do směru Spořilov, ale ke světelné křižovatce vpravo, na ní křížíte ul. Tűrkova rovně, po 80 m doprava do ul. Klapálkova, pak první ulicí doprava do ul. Blažimská. TOP HOTEL Praha vidíte po levé straně. MHD: Trasa metra C směr Háje – zastávka Chodov – přestup na autobus č. 115 – zastávka Městský archiv (přímo před hotelem)
DOBA KONÁNÍ Čtvrtek 6. 6. až sobota 8. 6. 2013
REGISTRACE • přes aktivní formulář na internetových stránkách www.jasta.cz  • přiložený registrační formulář poštou na Jasta s.r.o., Chudenická 1086/22, 102 00 Praha 10, faxem na 267 913 943 nebo naskenovaný e-mailem na hkropikova@telecom.cz.
PŘIHLÁŠKA K AKTIVNÍ ÚČASTI Po výše uvedené registraci vložte svůj abstrakt do příslušného formuláře webové stránky. Deadline k přihlášce k aktivní účasti je do 30. 4. 2013. Zvolte vaši preferenci přednášky nebo posteru. V abstraktu uveďte název sdělení, autora, pracoviště a text s maximem 200 slov.

11.-12.10.2013 Dermatózy detí, Slovenská pediatrická dermatovenerologická konferencia s medzinárodnou účasťou, hotel Saffron, Bratislava. Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská dermatovenerologická spoločnosť, Pracovná skupina pediatrickej dermatovenerológie SDVS.

Vážené kolegyne, kolegovia, milí priatelia, po troch rokoch si Vás znova dovoľujeme pozvať na slovenskú konferenciu venovanú pediatrickej dermatovenerológii. Týmto odborným podujatím chceme nadviazať na obnovenú tradíciu stretnutí nás všetkých, ktorí máme záujem o neľahkú, ale veľmi zaujímavú problematiku kožných chorôb u detí. Tých, ktorí sa detským pacientom venujeme ako hlavnej náplni svojej práce, ale aj tých, ktorí sa s dermatózami detí stretávajú zriedkavejšie. Budeme sa snažiť pripraviť odborný program, v ktorom si každý účastník bude môcť nájsť niečo nové a podnetné. Na národnej konferencii privítame viacerých pediatrických dermatovenerológov zo zahraničia, našich priateľov z Českej republiky, Maďarska a Holandska, ale ťažiskom odborného programu budú príspevky domácich, slovenských autorov. Rád by som Vás preto v mene organizačného výboru pozval k aktívnej účasti, príďte sa s kolegami podeliť o svoje poznatky a skúsenosti z práce s detskými pacientmi. Vítaní sú, samozrejme, aj všetci pasívni poslucháči, veď možnosť dozvedieť sa niečo nové z odboru a stretnúť sa s priateľmi je zmyslom organizovania takýchto podujatí. Doc. MUDr. Dušan Buchvald, CSc. za organizačný výbor
Organizačný výbor konferencie:
doc. MUDr. Dušan Buchvald, CSc, doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc, prof. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD, MUDr. Gabriela Kolátorová, prim. MUDr. Ján Lidaj, prim. MUDr. Zuzana Velická, CSc, Emília Kurucová
Sekretariát konferencie: Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava, kontakt Emília Kurucová, tel: 02/5263 5603, 02/5292 2017, e-mail: kurucova@sls.sk , pre klasickú poštu označenie na obálke: DERMATO
Miesto konania: Hotel Saffron****, Radlinského 27, 811 07 Bratislava, www.hotelsaffron.sk

Možnosti registrácie a objednávky ubytovania: Klasická pošta: adresa sekretariátu konferencie, On-line: www.sdvs.sk
Predbežný program konferencie:
piatok 11.10.    15,00 otvorenie
15,30-18,00 odborný program
sobota 12.10.     8,00-13,00 odborný program
13,00 ukončenie
Termíny a poplatky:
registrácia (prihláška + platba) do 10.9 do 30.9. na mieste
člen SDVS 25,- € 35,- € 40,- €
nečlen SDVS 40,- € 40,- € 40,- €
ubytovanie (prihlášky + platba):    najneskôr do 10.9., abstrakty (len cez www.sdvs.sk): najneskôr do 10.9.
Platba: bankovým prevodom, majiteľ účtu: Slovenská lekárska spoločnosť, názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s., adresa banky: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25, číslo účtu: 4532012/0200, variabilný symbol: 131084005
Zrušenie registrácie a vrátenie konferenčného poplatku (po odrátaní 50% výšky poplatku) akceptujeme do 20.0.2013 ev. vyslanie náhradníka.
Ubytovanie: Hotel Saffron****, Radlinského 27, 811 07 Bratislava, www.hotelsaffron.sk
cena za izbu: 1 osoba v izbe s raňajkami/noc 59,- €
2 osoby v izbe s raňajkami/noc 69,- €
k cene sa pripočítava miestny poplatok 1,65 €/osobu/noc
V prípade zvýšeného záujmu oproti kapacitným možnostiam organizátori budú prihliadať na dátum objednávky ubytovania. Prednosť budú mať skôr prihlásení.
Kópiu dokladu o zaplatení ubytovania odošlite spolu s registračným formulárom a prihláškou na ubytovanie poštou na sekretariát konferencie najneskôr do 10.9.2013! V prípade online registrácie a objednávky ubytovania cez stránky www.sdvs.sk stačí do tohto dátumu poslať na sekretariát konferencie len kópiu dokladu o zaplatení ubytovania klasickou poštou.
Po uvedenom termíne nebude sekretariát kongresu zabezpečovať ubytovanie pre účastníkov. Po termíne došlé platby ev. objednávky ubytovania nebudú akceptované.

Občianske združenie DERMA KLINIKA a Slovenská dermatovenerologická spoločnosť
Pozvánka na krajský seminár pri príležitosti životného jubilea prof. MUDr. Jozefa Buchvalda, DrSc.
Miesto konania : poslucháreň Dermatovenerologickej kliniky LFUK a UNB pracovisko Staré Mesto, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava
Dátum konania: 25.10.2013 (piatok) o 14, 00 hod
Program
1. Šimaljaková M.: Úvod (10 min.)
2. Nemšovská J.: Anafylaktická reakcia a jej terapia (20 min.)
3. Baumgartner J.: Laseroterapia získaných a vrodených vaskulárnych lézií (20 min.)
4. Šustrová E.: Erysipelas a jeho komplikácie ( 25 min. )
5. Žilínek O., Štefánik M.: Komplikácie eryzipelu predkolenia – kazuistika (15 min.)
Diskusia (30 min. )
6. Kozub P. Szép Z., Šimaljaková M.: Hyperkeratosis lenticularis perstans – kazuistika (15 min.)
7. Kováčiková Curková A., Poluchová E., Brezová D., Kráľová M., Šimaljaková M.: Okulárny syfilis – kazuistika (15 min)
8. Gulánová B., Pastyriková L., Švecová D., Šimaljaková M.: Diagnostika a manažment dermatomyozitídy (20 min.)
9. Kráľová M., Švecová D.: Condylomata acuminata gigantea u imunodeficientného pacienta – kazuistika  (15 min.)
10. Pastyriková L.: Diferenciálna diagnostika bulóznych dermatóz (20 min.)
Diskusia (30 min.)
Záver
Kredity budú udelené podľa noriem SACCME.
prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., prednostka Dermatovenerologickej kliniky LF UK, Krajská odborníčka MZ SR v odbore Dermatovenerológia
Návratka
Prosíme o potvrdenie účasti na krajskom seminári do 20.10.2013 písomne, telefonicky alebo e-mailom.
Tel.č.:        02 / 57 290 270, 02 / 57 290 806
e-mail:       andrea.margulova@sm.unb.sk
Kontakt:    prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., Dermatovenerologická klinika UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

 

 

Scroll to Top