Podujatia 2012

Podujatia SDS

30.-31.3.2012 kongres SPIRIG, hotel Clarion, Praha, ČR

14.-16. jún 2012 Bratislava, Gate one, Spoločný kongres slovenských a českých dermatove-nerológov, VIII. kongres slovenských a českých dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou.
Ettler K : Fotoprotekce 2012 – co je nového
Hegyi Vladimír1, Hegyiová Ľubica2, Hegyi Juraj3: In vivo analýza topografických zmien kože v šikmom osvetlení,
Trondheim: Paper and Fibre Research Institute (PFI),
Lippert J: Penilní intraepiteliální neoplasie léčená topickou fotodynamickou terapií Dermatovenerologická klinika 3.LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
Baumgartner Ján: Terapia vaskulárnych lézií lasermi a svetelnými zdrojmi v dermatochirurgii
Hegyi Juraj: Erythroplasia de Queyrat vo svetle PDT
D. Buchvald, P. Arenberger: From pathogenesis to clinical practice: What’s New in Psoriasis? Bachelez Hervé, Department of Dermatology
Kacerovská Denis: Gigantické angiofibromy u pacienta s tuberózní sklerózou
Szép Zoltán, Kazakov Dmitry, Michal Micha: Multifokálna kožná svetlobunková myofibroblastická proliferácia simulujúca
Kazakov Dmitry: Histopatologické spektrum kožních lézí u Carneyho komplexu,
Szép Z., Rychlý B., Gomolčák P., Nyitrayová O., Kalina P: Možnosti dermatopatologickej diagnostiky dedičných neurologických ochorení
Talarčík Peter: Lichen sclerosus et atrophicus a VIN vo svetle novších poznatkov
Nevoralová Zuzana: Kazuistiky zajímavých obličejových dermatóz
Zelenková Hana: Tricho-dento-oseálny (TDO) syndróm
Holý Bohdan, Nejdková Alena: Xantelazma – kde končí kozmetika
Vykutilová Sandra1, Pospíšilová Alena2, Maguire Brigid3,1 :Pigmentovaná léze v oblasti umbiliku. Neopomíjíme některé raritní entity v rámci diferenciální diagnostiky?
Zelenková H.: Viete niečo o ectoine?
Červenková D.: Potravinová alergia? Histamínová intolerancia? Môže to byť problém!
Urbanček S.: Polyoxidonium v dermatologických indikáciach
Urbanček, S.: Konkomitantné postihnutie pacienta psoriázou a psoriatickou artritídou
Arenberger P.: Je dlhodobá remisia psoriázy správny a dosiahnuteľný cieľ?
Raffayová H.: Moderná medicína a celoživotná liečba pacientov so psoriatickou artritídou
Švecová Danka1, Kráľová Martina1, Blaško Michaela1, Luha Ján2,1: Vzrastajúci trend syfilisu v regiónoch Slovenska v období dvoch dekád (1991-2010)
Danilla Tibor: Vplyv liečby počas gravidity na dynamiku protilátok voči špecifickým a nešpecifickým antigénom Treponema pallidum u detí matiek s liečeným syfilisom
Šustrová Elena: Prípad falošnej pozitivity sérologických reakcií na syfilis v tehotenstve
Chylo Juraj1, Kráľová Martina2, Švecová Danka2, 1: Možnosti právnej intervencie v problematike STI
Buchvald D.: Kvalita života a compliance s lokálnou liečbou u pacientov s psoriázou
Urbanček S.: Kombinovaná topická liečba psoriázy, alebo „Vo dvojici to ide ľahšie“
Benáková N.: Doporučené postupy léčby ložiskové psoriázy v ČR
Dastychová Eliška: Kontaktní ekzém a kosmetické přípravky
Červenková Daniela: Súčasné možnosti v liečbe atopickej dermatitídy
Vašků Vladimír: Komorbidity a psoriáza – rizika, multidisciplinarita, zkušenosti na I. DVK Brno, Nemšovská Jana: Alergia na jed blanokrídleho hmyzu, jej diagnostika a liečba
Gkalpakiotis Spyridon Dlouhodobá účinnost biologické terapie u psoriázy
Konrád P.: Ochorenia prenášané hmyzom
Konrád P.: Rizikové skupiny pacientov vo vzťahu k slnečnému žiareniu
Urbanček Slavomír, Mečiarová Petra: Prognostické faktory chronickej idiopatickej urtikárie
Ondriska F.1, Nohýnková E.2, Bukovinová P.3, Votýpka J.4, Boldiš V.1: Prípad importovanej kožnej leishmaniózy, manažment laboratórnej diagnostiky (infekčné choroby kože)
Urbanček S1., Zmoková E.1, Kareš J.2 1: Liečba hyperhidrózy ionoforetickým prístrojom určeným na domácu .
Danilla Tibor : Problematika infekčných kožných chorôb u detí
Valíčková Jana1, Kýr Michal2, Bučková Hana1, 1: Šetření kvality života u pacientů s Epidermolysis bullosa congenita
Velická Zuzana1, Petrovajová Michaela1, Horáková Júlia2, Šufliarska Sabína2 1Graft-vs-host disease z pohľadu dermatológa
Danilla Tibor: Štúdia chorých hospitalizovaných s tineou v Detskej dermatovenerologickej klinike LFUK a DFNsP v Bratislave v rokoch 2007 – 201
Martinásková K.1 Vargová V.2, Martinásková K. jr.3, Adamicová K.4, Hulíková M.5,1:Aktuálny pohľad na vedľajšie účinky anti TNF alfa liečby v detskom veku
Čárska Natália, Hegyi Vladimír, Danilla Tibor: Sclerodermia circumscripta u detí
Šimaljaková M.: Liečime akné na Slovensku v súlade s novými trendami?
Urbanček Slavomír: Čo nové v klinickej dermatológii
Buchvald Dušan: Čo nové v dermatologickom výskume?
Šimaljaková Mária: Čo nové v dermatologickej terapii
Martinásková Klára:Čo nové v detskej dermatológii
Hlavatá Zuzana: Čo nové v onkodermatológii?
Postery
Adamicová, K.1, Kullová, M.2, Fetisovová: Morbus Grover – dve kazuistiky, Ž.1
Bartošíková L.1, Nečas J.1, Fráňa L.2, Bartošík T.3, Pavlík M.3, Fráňa P.4 1: Celiakie III. stupně stanovená na základě kožních projevů – kazuistika
Nečas J.1, Bartošíková L.1, Fráňa L.2, Bartošík T.3, Pavlík M.3, Fráňa P.41 Význam dermatitis herpetiformis (Duhring) v diagnostice chronického GIT onemocnění
Nevoralová Z.: Rohový výrůstek imitující cornu cutaneum u 3-letého dítěte: kazuistika
Petrovajová M.1, Novotný M. 2, Hegyi V.: Možnosť stanovenia množstva melanínu v koži in vivo. Čárska N., Petrovajová M., Kardošová Z., Hegyi V UVA1 fototerapia u detí.

17.10.2012 Krajský seminár Bratislava
Šimaljaková M.: Psoriáza a metabolický syndróm
Kozub P.: Cytokíny a psoriáza
Kovačiková Curková A.: Prezentácia projektu ,,Psoriáza a komorbidity
Šintálová M.: Monitoring zdravého životného štýlu v praxi
Szalay P.: Vita-Test a skúsenosti s ortomolekulárnou medicínou
Schwarzová K.: – Význam duálnej laboratórnej analýzy protilátok vo vzorkách pacientov s lymskou boreliózou
Švecová D.: Naše skúsenosti s intravenóznymi imunoglobulínmi v liečbe refraktérneho pemfigu
Heizerová M.: Prípad kožnej paraneoplázie
Šustrová E.: Liečba dermatóz v tehotenstve)
Kozub P.: Hidradenitis suppurativa – aktuálne možnosti liečby
Štítna M., Rasochová E.: Skleromyxedém
Gulánová B.: Dif. dg. erytrodermií
Hegyi J.: Konfokálny profylaktický screening jaziev po excízii
Rakusová M., Pastyriková L., Švecová D.: Zriedkavý prípad erythema migrans multiplex
Kráľová M., Švecová D., Murárová Z., Luha J.: Menej časté STI na Slovensku v rokoch 1994 – 2011

14.-15.12.2012 XIII.-te Smrdácke dni
Adamicová K., Fetisovová Ž., Mažgútová A: Zmeny kože pri popálení medúzou
Buchvald D.: Nové európske guideliny liečby atopickej dermatitídy
Marenčák J.: Fournierova gangréna – diagnostika, liečba, prognóza
Martinásková K: Závažné vírusové infekcie detského veku
Šimaljaková M: Imunogenicita a biologiká
Péč J., Martinásková Karolína: Liečba anti TNF-α a gravidita
Švecová D Kráľová M., Murárová Z., Blaško Michaela, Luha J. Iné menej časté STI v spektre ostatných STI v období posledných dvoch dekád
Kráľová M., Švecová D., Koullapi E., Benová : Mnohopočetná HPV infekcia u HIV pozitívneho pacienta
Baumgartner J: Laserová dermatochirurgia penisu: odstránenie papillae coronae glandis
Baranová Z.: Slnko, seno, koža
Hegyi V: Od helioterapie k fototerapii9,00 – 9,15 Moderná forma Erythema ab igne, Petrovajová M. 1, Gkalpakiotis S.2, Hegyi V. 1, 1Detská dermatovenerologická klinika, LFUK a DFNsP, Bratislava, 2Dermatovenerologická klinika 3.LF UK a FNKV, Praha
Kardošová Z., Hegyi : Možnosť in vivo monitorovania dynamiky zmien hydratácie a mikroreliéfu kože meraním jej kapacitancie
Péč J: Nové trendy liečby Pemphigus vulgaris
Lišková A: Aktuálne údaje o rezistencii antibiotík v liečbe lokálnych infekcií
Lipovský P: Galenika – „kuchárske“ umenie dermatoterapie
Rakúsová M., Pastyriková L., Švecová D: Erythema migrans multiplex a stručný prehľad epidemiológie boreliózy na Slovensku
Mikula J., Twardziková J: Smoving koncept v komplexní lázeňské léčbě kožních onemocnění
Lidaj J: Balneotherapy with hydrogen sulphide water
Postery
Petrovajová M.1, Novotný M. 2, Hegyi V. 1,1:Metóda objektivizácie množstva melanínu v koži in vivo
Kardošová Z., Hegyi V: In vivo zobrazenie hydratácie kože meraním jej kapacitancie
Šimeková P., Urbanček S., Bieliková M: Cyklosporín A v liečbe izolovanej psoriázy nechtov
Flimerová V., Jautová J: Možnosti terapie alopecia areata

Kožní lekári za zdravú kožu OZ

17-18.2.2012 Martin, Profesionálne dermatózy a zoonózy
18-19.5.2012 Martin, Dermatoskopia, mikrobiologická problematika
14-15.9.2012 Martin, Autoimunita,popáleniny, nové možnosti liečby dermatóz
9-10.11.2012 Martin, Dif. Dg. exantémov, granulomatózne ochorenia, BOZP

 

 

 

Scroll to Top