Podujatia 2010

Podujatia SDS

12.-13.3.2010 poslucháreň Detskej fakultnej nemocnice, Limbova1, Bratislava, II. Kurz modernej dermatovenerológie a korektívnej dermatológie pre mladých lekárov v odbore

15.4.2010 Euro Melanoma Day 2010, Košice Hotel Jasmín, Tyršovo nábrežie 1., Bratislava

22.4.2010 Poslucháreň Detskej fakultnej nemocnice. Limbová 1,
Martin Kremier.: Nové poznatky o ozóne a UV žiarení
Desana Borecká: Manažment pacientov s malígnym melanómom a inými formami kožnej rakoviny – skúsenosti z Bratislavy
Slavomír Urbanček,: Manažment pacientov s malígnym melanómom a inými formami kožnej rakoviny – skúsenosti z Banskej Bystrice
Zuzana Baranová: Manažment pacientov s malígnym melanómom a inými formami kožnej rakoviny – skúsenosti z Košíc
Vladimír Hegyi.: Prezentácia on-line zberu dát počas 6. preventívnej kampane Euro Melanoma Day 2009
Panelová diskusia: Martin Kremier, Desana Borecká, Slavomír Urbanček, Zuzana Baranová Vladimír Hegyi

3.-5.6.2010 Bratislava, kongresové centrum hotela Bonbón, VI. kongres slovenských a českých dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou.
Fetisovová Ž., Klimentová G.1, Urbanček S.2, Vrtíková E.3,: Vymiznú u nás profesionálne dermatózy skutočne?
Urbanček S.1, Hazuchová H.2 :Vzácny prípad alergickej blefarokonjunktivitídy vyvolanej dorzolamidom v očných kvapkách
Červenková D.: Urticaria-anamnéza je dôležitá
Nemšovská J., Šimaljaková M.: Nikel – významný kontaktný alergén
Benáková N.: Léčba psoriázy kštice,
Buchvald D.: Methisoprinolum v praxi dermatológa
Adamicová K., Fetisovová Ž.: Zdroje problémov pri bioptickom hodnotení kožných excízií
Kacerovská D.1,2, Vaněček T.1,2, Michal M.1,2, Kazakov D. 1,2 : Kožní maligní tumory u Brooke-Spieglerova syndromu
Němcová J. 1, 2 , Szép Z 2: Možnosti molekulárně -genetické diagnostiky ichtyóz v našich laboratořích
Szép Z., Nyitrayová O.: Elektrónová mikroskopia v diagnostike genodermatóz
Ettler K.: Imunosupresivní léčba a fototerapie – co je povoleno, co ne
Holý B., Nejdková A.: Body dysforming dysorder – Sy sebadeštrukcie
Sochorová R: Najnovšie metódy rejuvenizácie
Hegyi J: Quo vadis flurorescencia?
Arenberger P.: Súčasné odporúčania pre liečbu psoriázy,
Péč J.: Dlhodobá bezpečnosť systémovej liečby psoriázy,
Arenberger P., Péč J.: Interaktívna panelová diskusia
Volc-Platzer B.:Dermatology in Central Europe – its roots, its branches, its blossoms
Szepietowski J.C.: Itch in psoriasis: un update
Vermeer, M.: Cutaneous lymphomas
Bučková H.1, Pavlíková,J.2: Kdy a jak tlumit bolest u dětí
Martinásková K., Kovaľ J., Ševecová M.,Reváková , I: Retinoidy v detskom veku a ich použitie v praxi dermatológa
Bartoňová J.: Nehojící se perianální léze u 3 letého chlapce
Baloghová, J., Jautová, J.: Hemangiómy v kojeneckom veku
Thaci D.: Differentiaton between biologics
Šimaljaková M.: Kohortná neintervenčná štúdia sledujúca účinnosť, ovplyvnenie kvality života a priamych a nepriamych nákladov prípravkom ENBREL u pacientov s psoriázou
Vykutilova S., Pospíšilová A., Irvine C, Birnie A., Cooper A: Mohsova mikrografická chirurgie / Moh´s micrographic surgery ,
Polakovičová J. 1, Havránková M. 1, Pauliny P. 2 : Princíp PET/CT vyšetrenia a profit pre pacientov s malígnym melanómom,
Kacerovská D. 1,2, Kazakov D.1,2, Černá K. 1,2 , Michal M. 1,2: Muir-Torre syndrom,
Dubčeková M.1, Rybár J.2, : Aktuálny diagnosticko-terapeutický postup pri podozrení na melanóm,
Nagyová B., Martinásková K., Kováčová S., Sabovčík R., Straka Ľ., Vereb M: Vyšetrenie sentinelovej uzliny ,
Arenberger P.: Biologická léčba psoriázy z pohledu nových britských a evropských doporučení
Péč J.: Bezpečnosť a úskalia systémovej liečby psoriázy
Urbanček S.: 2-Ročné skúsenosti s liečbou adalimumabom v Banskej Bystrici
Šimaljaková M., Kozub P.,: Infliximab a jeho miesto v liečbe kožných ochorení ,
Zelenková H., Stracenská J: Život píše zaujímavé príbehy a my ich diagnostikujeme… ,
Péč J: Syndromológia ochorení skupiny STI,
Baranová Z.1, Nagy V.2,: Mužská urogenitálna myiáza,
Blaško M: Nanočastice, nanotechnológie,
Gkalpakiotis S., Arenberger P., Arenbergerová M.: Umíme kombinovat klasickou léčbu psoriázy s biologickou ? – kazuistiky,
Kuklová M., Urbanček S: Onychomykóza v ére systémových antimykotík – „okrajový“ problém?,
Petrovajová M., Hegyi V., Kohútová, Z., Čárska, N.: Poruchy pigmentácie a nové možnosti ich diagnostiky. ,
Kozub P., Šimaljaková M: Naše skúsenosti s biologickou liečbou – infliximab,
Sochor M: Intenzívne pulzné svetlo (IPL) v korektívnej dermatológii, ,
Martinásková K: Extraintestinálna fistulujúca forma m. Crohn – liečená adalimumabom,
Jautová J.: Imikvimod – charakteristika, vlastnosti, použitie
Borecká D.: Etiopatogenéza a diagnostika HPV ochorení v anogenitálnej oblasti
Poláková K.: Možnosti liečby vonkajších anogenitálnych bradavíc
Urbanček S: Čo nové v klinickej dermatovenerológii ,
Poláková K: Čo nové v onkodermatológii,
Martinásková K.: Čo nové v pediatrickej dermatovenerológii,
Péč J: Čo nové v dermatovenerologickej terapii,
Buchvald D: Čo nové v dermatovenerologickom výskume,
Šimaljaková M: Acitretín – významný prípravok v dermatológii,
Péč J., Martinásková K: Injekčný metotrexát – liečba vybraných dermatóz,
Szturz P.1, Adam Z.1, Čorbová D.2, Neubauer J.3, Prášek J.4, Koukalová R.5, Řehák Z.5, Mayer J.1: Schnitzlerův syndrom jako vzácná příčina chronické kopřivky a naše zkušenosti s léčbou anakinrou u dvou pacientů,
Postery
Kohútová Z., Hegyi V., Čárska N., Petrovajová M.: Kapacitancia kože a jej využitie pri analýze hydratácie kože a kožného reliéfu,
Tomšíková I.1, Čapková Š.2, Chrtková J.3: Lupus erythematodes neonatorum ,
Čárska N., Hegyi V., Petrovajová M., Kohútová Z: Korelácia medzi klasickým a spektrofotometrickým stanovením MED v procese optimalizácie UVB fototerapie,
Nevoralová Z.1, Dvořáková D.2, : Změny nálady a riziko sebevraždy během léčby perorálním izotretinoinem – česká studie.,
Bartošíková L.1, Nečas J.1, Fráňa L.2, Bartošík T.3,: Účinek montelukastu u atopické dermatitidy,
Holobradá M.1, Danilla T.1, Šorfová V.2, Vnuková J.3, Kádasi Ľ.4, Poláková H.4, Halásová E.5, Véghová E.5, Mĺkva I.5,1: Keratitis – Ichthyosis – Deafness Syndrome: Connexin 26 (GJB2) Mutations in Two Patients,
Hegyi J1., Hegyi V.2,: Konfokálna kapilaroskopia, okno do cievnej budúcnosti,

18.-19. 6 2010 Krajský seminár Bansko-bystrického kraja, Sklené Teplice.

23.-25.9.2010 18. zjazd slovenských a českých patológov, Dom umenia, Košice

22.-23.10.2010 Bratislava, Pediatrická dermatovenerológia. Miesto konania: Moyzesova sieň, Bratislava, Vajanského nábr.12.
Danilla T.: Ako sa menilo spektrum kožných chorôb v rokoch 1989-2009
Velická Z., Hegyi V: Fototerapia u detí – naše skúsenosti
Hegyi V.: Prehľad činnosti špecializovanej ambulancie pre pigmentové névy a tumory na Detskej dermatovenerologickej klinike LF UK a DFNsP v Bratislave za posledných 5 rokov
Danilla T: Zastúpenie dermatofytov v materiáloch mykologického laboratória DDK v rokoch1996–2010
Buchvald D.: Včasná a oneskorená precitlivenosť u detí s atopickou dermatitídou
(skúsenosti s kožnými testami v dermatoimunologickej ambulancii Detskej dermatovenerologickej kliniky LF UK a DFNsP)
Bavinck. J.N.B.: Epidemiology and treatment of common warts in children
Bučková H., Vokurková J., Brauner R., Valíčková J., Havlíčková A., Veselý K., Gaillyová R., Gerychová R., Fajkusová L.: EB centrum – mýtus nebo realita?
Gondová G., Sejnová D., Hornová J., Elizová I., Gerinec A.: Betablokátory v liečbe rozsiahlych hemangiómov v blízkosti oka
Faberová R., Zapletal O., Charvatová M., Feit J.: Periferní cévní anomálie u dětí – 15-ti leté zkušenosti
Danilla T., Točíková A.: Osobitosti psoriázy u detí a základné prístupy k liečbe
Buchvald D.: Etanercept v liečbe psoriázy u detí
Martinásková K.: Liečba psoriázy u detí
Danilla T: Neurogénny zápal a atopická dermatitída
Hogewoning A.: The prevalence of atopic dermatitis among schoolchildren in Gabon, Ghana and Rwanda
Petrovajová M., Točíková A., Danilla T.: Alergická kontaktná dermatitída na paraphenyléndiamín
Buchvald D.: Nový prístup k starostlivosti o suchú atopickú kožu –emolientné prípravky s priamym protizápalovým účinkom
Kiripolská T.: Nové možnosti starostlivosti o atopickú pokožku detí
Buchvald D.: Subklinický zápal atopickej kože a možnosť jeho terapeutického ovplyvnenia topickým imunomo-dulátorom takrolimus
Martinásková K.: Proaktívna liečba atopickej dermatitídy v praxi dermatológa
Velická Z: Kombinácia kyseliny hyalurónovej a striebornej soli sulfadiazínu v topických liekoch
Martinásková K., Martinásková K. jr., Urbanček S.: Naše skúsenosti s biologickou liečbou v detskom veku
Velická Z., Behúlová D., Bzdúch V., Žikavská T.: Syndrom Conradi – Hunermann
Petrovajová M., Točíková A., Danilla T.: Vitiligo v detskom veku
Hegyi V.: Teledermatológia ako súčasť telemedicíny
Danilla T.: Život s mastocytózou
Baloghová J., Jautová J., Kočanová V., Capová J., Vargová V. Švajdler M: Aká je vaša diagnóza?
Danilla T., Flimer V., Božek P.: Porphyria cutanea tarda u chlapca
Holobradá M.:Herpes zoster u detí
Bernadičová K., Kohútová Z., Danilla T.:Acne fulminans
Čárska N., Vrtíková A.: Rýchloprogredujúci hemangióm na tvári u dojčaťa
Bernadičová K., Kohútová Z.: Trichophytia profunda capillitii (Kerion Celsi)

5.11.2010  Krajský dermatovenerologický seminár, Bratislava. Dermatovenerologická klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13.

10.-11.12.2010 Smrdácke dni, Prírodné liečebné kúpele Smrdáky.
Dubčeková M., Rybár J: Pigmentové nádory kože v ambulantnej praxi
Nagyová1, B. Martinásková K. 1, Kováčová S.1,Straka Ľ. 2,Sabovčík R. 3, Vereb M.: Úskalia problematiky malígneho melanómu
Urbanček S., Černohorská M., Tomková J.: Skúsenosti s adjuvantnou liečbou melanómu vysokodávkovým interferónom
Péč J., Mináriková E., Plank L: Klasifikácia kožných malígnych lymfómov a lymfatických leukémií s prezentáciou vybratých zaujímavých prípadov
Marenčák J: Karcinóm penisu v roku 2010/2011
Škutilová E.:Lokálna liečba psoriázy – vždy aktuálna
Kozub P., Šimaljaková M.: Infliximab v liečbe psoriázy: 4-ročné skúsenosti
Šimaljaková M: Biologiká v liečbe psoriázy – hodnotenie po piatich rokoch
Péč J., Martinásková Karolína: Úskalia biologickej liečby
Lidaj J., Masarovičová A: Psoriáza a sex
Martinásková Klára: Hemangiómy včera a dnes
Čárska N., Hegyi V., Danilla T: Sklerodermia v detskom veku
Martinásková Klára: Syfilis u detí aj adolescentov v sociálne postihnutých komunitách
Urbanček S.: Dermatovenerologická klinika, FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica, SR, Smerovanie biologickej liečby psoriázy 2010/2011 – „what is in the pipeline, what is in the basket?“
Adamicová K., Fetisovová Ž., Mažgútová A: Ako diagnostikovať parapsoriázu z histologického obrazu?
Švecová D: Dimetyl fumarát – nový alergén v EU detekovaný aj na Slovensku
Lipovský P: Ochrana rúk v práci i doma
Kohútová Z., Hegyi V: In vivo zobrazenie hydratácie kože meraním jej kapacitancie
Bieliková M., Urbanček S: Paraneoplastický sklerodermický proces u pacientky s karcinoidom
Černohorská M., Urbanček S., Menšíková J: Erythema gyratum repens asociovaný s karcinómom obličky u pacientky s duplicitnou malignitou
Petrovajová M., Točíková A., Holobradá M., Danilla T: Alergická kontaktná dermatitída po tetováži hennou a farbení vlasov

Kožní lekári za zdravú kožu OZ

26.- 27.2.2010 Detská dermatológia. Daňové poradenstvo. Histopatologické repetitorium
14.- 15.5.2010 Sexuálne prenosné ochorenia. Mikrobiológia v praxi. Histopatologické repetitorium
24.- 25.9.2010 Spoločný kongres SDS so Slovenskou patologickou spoločnosťou
12.-13.11.2010 Hemoragické diatézy. Vaskulitídy. BOZP. Histopatologické repetitorium

 

 

 

Scroll to Top