Podujatia 2008

Podujatia SDS

29.2.2008 Prešov, Krajský seminár dermatovenerológov prešovského kraja,

25.3.2008 Košice, 26.3.2008 Banská Bystrica, 27.3.2008 Bratislava Diagnostika, liečba a prevencia kožných nádorov. Bazocelulárny karcinóm

 1. Péč :Klinický obraz BCC
 2. Adamicová:Histopatologický obraz BCC a nové možnosti prediktívnej bioptickej diagnostiky
 3. Frey :Chirurgická liečba BCC
 4. Hegyi :Súčasná nechirurgická liečba BCC – PDT, Imiquimod
 5. Hegyi : Prevencia BCC
 6. Hegyi: Round table k problematike BCC

17.4.2008 Bratislava Euro Melanoma Day 2008.

Frédéric Leroy: Non-invasive methods for the investigation of healthy and diseased skin
Mette Mogensen, Gregor B.E. Jemec: Diagnostic accuracy and potential of optical coherence tomography in non melanoma skin cancer
Martina Ulrich : Reflectance confocal microscopy. Introduction and application for NMSC (30 min)
Giovanni Pellacani : Why should we move from dermoscopy to in vivo confocal microscopy for melanoma diagnosis?
Diskusia a „live“ prezentácia konfokálneho mikroskopu
Vladimír Hegyi : Preventívna kampaň Euro Melanoma Day2008

5.-7.6.2008 Bratislava, IV. kongres slovenských českých a slovenských dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou,

20.6.2008 Krajský seminár dermatovenerológov banskobystrického kraja, Hotel Sitno Vyhne

 1. Vašků: Primární kožní lymfomy
 2. Benáková: Psoriáza a komorbidity
 3. Repková: Nežiadúce účinky na kožu po kozmetických a korektívnych výkonoch
 4. Bellová: Využitie digitálneho dermatoskopu a programu Trichoscan v ambulantnej praxi
 5. Morská:Onkodermatologická problematika v okrese Rim. Sobota
 6. Kubíková, O.Képes:Kazuistiky z kožného oddelenia a ambulancie v Rim.Sobote
 7. Štovčík:Kazuistiky z dermatovenerol. oddelenia NsP Bojnice
 8. Urbanček S., Menšíková J., Urbáni M., Kuklová M., Mečiarová P., Prílepková S: Kazuistiky z dermatovenerol. oddelenia FNsP F.D.Roosevelta 2007/8

27.-28.6.2008 Krajský seminár dermatovenerológov košického kraja, Košice,

12.-13.12.2008 Smrdáky, Smrdácke dni

Potočnik M.:Current treatment methods of anogenital warts
Hegyi, V.: Päť ročníkov Melanoma Day v Slovenskej republike
Soršáková-Trnovská K., Hegyi V. Využitie difúznej reflexnej spektrofotometrie v dermatol. praxi – praktické aplikácie
Péč J.: Biologická liečba psoriázy a komorbidít, súčasný pohľad
Šimaljaková M.,: Psoriáza a asociované ochorenia u pacientov liečených na Dermatovenerologickej klinike v Bratislave
Martinásková K.:Aktuálny pohľad na biologickú liečbu psoriázy v regióne Prešov
Lipovský P.: Výzvy v liečbe psoriázy. Je lokálna liečba ešte stále riešením ?
Lidaj J., Masarovičová A.: Komplexný prístup k atopickej dermatitíde
Buchvald D.: Topické imunomodulátory v liečbe atopickej dermatitídy
Baranová, Z., Juhásová, H.:Farebné zmeny nechtov
Rasochová, E.,: Pseudoxanthoma elasticum
Urbanček S., Ševc J, Prílepková S.:Kombinácie biologík a nebiologík
Antal Z.,: Psoriáza – průřez léčbou a kasuistické sdělení
Nagyová B.1,Martinásková K. 1,Straka Ľ. 2,: Malígny melanóm
Rybár, J., Čierny R., Duchon R., Pechan J., Povinec J.: Problematika sentinelovej biopsie kombinovanou metódou (Tc99+PB) u pacientov s malígnym melanómom
Kováčová-Gajanová J., Pajerchin D.: Mycosis profunda – kazuistika
Kudláčová Z., Rečková, M., Pajerchin D., Beniak J., Nováčeková M.:Sarcoma Kaposi
Mladoňová V., Pajerchin D.:Pemphigoid gestationis
Adamicová, K., Fetisovová, Ž.: Ekzém-dermatitída v histopatologickom obraze
Tomašíková, M.1, Fetisovová, Ž. 1,2, Mažgútová, A.3: Využitie komunikačného modelu na zistenie problémov pacienta s psoriázou
Mažgútová, A. 1, Fetisovová Ž. 2,3, Ondrejka, I. 1, Tomašíková, M. 3: Pacient s dermatózou v ambulancii psychiatra
Frey, P.1, Ditrichová, D. 2:, Toxické a alergické reakcie spôsobené rastlinami
Mikula, J.: Princípy a účinky celotelovej kryoterapie -130 °C

Kožní lekári za zdravú kožu OZ.

2.2.-24.2.2008 Mikrobiologicko- dermatovenerologický kongres, Nitra.

16.5.-17.5.2008 Nedermatologická onkológia v našej praxi. Žilina.

19.9.-20.9.2008 Právna problematika v ambulancii lekára, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Žilina.

4.11-15.11.2008 Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov, Etika v medicíne. Žilina.

 

 

 

Scroll to Top