Podujatia 2005

Podujatia SDS

4.2.2005  histopatologický seminár – Martin, Dermatovenerologická klinika MFN, Martinská fakultná nemocnica,

18.-19.3. 2005 Štrbské Pleso – Pediatrická dermatológia,

Danilla T., Velická Z.: Analýza činnosti Detskej dermatovenerologickej kliniky v súvislosti s reformami zdravotníctva
Danilla T.: K podstate atopickej dermatitídy
Szép Z., Danilla T., Uhnavá I., Štvrtina S.: Vaskulárne imunoglobulínové depozitá v bioptických vzorkách kože s atopickou dermatitídou.
Martinásková K.: Methylprednisoloni aceponate v liečbe dermatóz detského veku.
Jautová J., Drotárová K.: Nové terapeutické možnosti atopickej dermatitídy.
Danilla T.: Deťom len to najlepšie.
Buchvald D.: Imunomodulačná liečba atopickej dermatitídy detí.
Danilla T.: Význam štandardných vyšetrení u chorých s atopickou dermatitídou.
Škutilová E.: Prečo zmeny na koži patria do starostlivosti dermatovenerológa.
Danilla T.: Dojčenie a atopická dermatitída.
Točíková A., Danilla T.: Najčastejšie ektoparazity.
Danilla T., Točíková A., Vrtíková A.: Nový ektoparazit na Slovensku.
Vrtíková A., Danilla T.: Zložitosti diagnostiky vrodeného syfilisu na Západnom Slovensku.
Danilla T., Buchvald D.: Zaujímavé prejavy mykotických infekcií u detí.
Hegyi V.: Klinické využitie zobrazovania kože.
Trnovská K., Hegyi V.: Optické vlastnosti kože.
Martinásková K.: Retinoidy v praxi detského dermatológa.
Jarčušková D., Jautová J.: Kyselina azelaínová v liečbe acne vulgaris.
Velická Z., Székyová D., Lakomý M.: Lupus erythematosus neonatalis.
Holobradá M.: Morbus Recklinghausen.
Martinásková K.: Výber z kazuistiky dermatóz detského veku DFN Košice
Danilla T., Velická Z.: Osobitné prejavy chronickej formy GvHD.
Danilla T., Szép Z.: Trvalá príčina chlapčenského strihu vlasov u dievčaťa.
Danilla T.: Čo sa skrýva v névoch.

28.4.2005 Medzinárodná konferencia Euro Melanoma Day hotel TATRA, Bratislava.

Herbert Hönigsmann: UV-Carcinogenesis
Ao. Univ. Prof. Dr. Michael Binder: Dermatoscopy. Basic principles and impact on skin cancer RNDr. Martin Kremler: Vplyv zmien životného prostredia  na UV radiáciu
Juraj Péč,.: Prínos ultrasonografie kože v diagnostike incipientného Melanoma malignum
Katarína Adamicová,, Želmíra Fetisovová.: Pigmentové lézie kože a ich „mimikry“ z pohľadu bioptika
Pavol Arnold: Fotoprotektívne substancie a prípravky
Eduard Kolárik: Ectoine a manitol asociácia v prevencii UV indukovaných bunkových poškodení
Kateřina Fajkošová: Trendy vo fotoprotekcii
Vladimír Hegyi: Preventívna kampaň Euro Melanoma Day 2005

9.-11.6.2005 Spoločný dermatovenerologický kongres ČDS-SDS,

Holobradá M., Janková A.: Tuberózna skleróza – kazuistiky dvoch detí
Flášarová V., Nečas M.: Angiosarkom
Urbanček S., Menšíková J., Adamicová K., Minariková E. Perzistujúca lymfocytárna reakcia po poštípaní hmyzom jako iniciálny prejav diskoidného lupus erythematosus
Trepešová P., Nečas M.: Neobvyklá lokalizace aktinomykózy
Škutilová E., Viest I., Filo V.: Pyoderma gangrenosum jako dermatologický symptóm systémového lupus erythematodes (SLE)
Pospíšilová A., Faustmannová O., Urbánková J.: Ulceronekrotická forma pityriasis lichenoides et varioliformis s febrilií
Machovcová A., Kubáčková K., Campr V., Manďáková P., Soukup J.: První zkušenosti v léčbě CTCL bexarotenem
Berger R., Husová L., Horáková V., Feit J.: Atypický případ pyoderma gangrenosum u pacienta s ulcerozní kolitidou modifikovaný superinfekcí MRSA
Bartalosová R., Švecová D., Babál P.: Primárny B-bunkový kožný lymfóm.
Janoušková JG., Jarešová L., Pock L., Kykalová K., Kodetová D., Machovcová A.: Birt-Hogg-Dubé syndrom
Račovská J., Semrádová V.: Lichen myxedematosus – skleromyxedém
Cetkovská P., Pizinger K., Kacerovská D., Leba M.: Případ kožní leishmaniózy léčené fotodynamickou terapií a kryoterapií
Horkay I : Photosensitivity in childhood
Bartoňová J., Kolesárová J., Ettler K.: PDT v dalších indikacích
Vašků V., Vašků A., Semrádová V.: Některé aspekty fototerapie kožních T-lymfomů
Hegyi V.: Digitálny obraz v dermatovenerológii. Spracovanie a analýza digitálneho obrazu
Benáková N.: Vakcinace – kontraindikace pro fototerapii?
Wollina U.: Windeldermatitis – Ursachen und klinische Symptomatik
Čapková Š.: Seboroická dermatitida v kojeneckém věku – diferenciální diagnostika
Bučková H.: Puchýřnaté choroby u novorozenců
Velická Z., Székyová D., Lakomý M.: Kardiálna a hepatálna manifestácia lupus erythematosus neonatalis
Faberová R.: Analýza vývoje hemangiomů
Pehamberger H.: New diagnostic and therapeutic aspects in melanoma
Pavel S.:  Kožní pigmentace a vznik melanomu
Poláková K., Galbavý Š., Matoška J., Polák I.: Úskalia klinickej a histopatologickej diagnostiky primárneho melanomu
Michalcová A., Havránková J., Menšíková J., Tomková J., Urbanček S.: Metastazujúci melanóm – analýza prognostických faktorov
Hercogová J.: Biologika v dermatovenerologii
Rulcová J.: Praktické aspekty terapie perorálním isotretinoinem
Fikrle T., Pizinger K.: Léčebné použití pulzního barvivového laseru 595 nm u dětí a adolescentů
Ditrichová D., Frey P. Poláčková Z.: Postmedikamentózní fotosenzitivita a její testování
Viktorinová M., Koukalová D., Karlová I., Lovečková Y., Bystroň J., Hejnar P.: Srovnání výsledků léčby akné vakcínami a systémovými antibiotiky
Machovcová A., Bláhová L., Janoušková G., Hýblerová K., Nechvátal A.: Naše zkušenosti s mykofenolát mofetilem v léčbě kožních chorob
Robert A., Schwartz: Kaposi’s sarcoma 2005: A Continuing Challenge
Fetisovová Ž., Adamicová K., Mellová Y., Chromej I.: K diagnostike adnexálnych kožných nádorov
Tichý  M. j., Hlobilová A., Brychtová S., Tichý M., Fiurášková M.: Aktuální pohled na maligní epitelové nádory kůže. Exprese p53 a PCNA u vybrané skupiny pacientů s vícečetnými maligními lézemi.
Nejdková A., Holý B., Haluska P.: Merkel cell carcinoma
Augustín P., Fassmann A., Vašků V.: Projevy u kožních T-buněčných lymfomů na sliznici dutiny ústní a na kůži v periorální oblasti
Jedličková H., Račovská J.: Bulózní pemfigoid – etiopatogeneze, klinika, terapie
Jautová J., Koval’ová M., Baloghová J., Švická S.: Imunohistológia v diagnostike pemfigov
Péč J., Plank L., Frličková Z., Adamicová K. Lazárová Z.: Komplexný pohlad na problematiku paraneoplastického pemphigu
Bartoňková B.: Současné diagnostické využití antinukleárních protilátek se zaměřením na nově popisované fluorescenční obrazy
Faustmannová O., Hlubinka M.: Rowellův syndrom
Frličková Z., Chribiková I., Chromej I., Záborská D., Péč J.: Autoprotilátky pri cirkumskriptnej sklerodermii
Vičíková A., Vašků V.: Pustulosis  subcornealis – Sneddon Wilkinson syndrom
Urbanček S., Pajerchin D., Pock L., Suchý D., Horváthová G.: Retikulárna erytematózna mucinóza – analýza dvoch prípadov
Slonková V., Jedličková H., Vašků V.: Primární kožní CD 30-pozitivní lymfoproliferativní onemocnění
Kaštánková V.: Venerologická příčina akutní břišní příhody
Kykalová K., Petrák: Laserová terapie při adenoma sebaceum Pringle
Lidaj J.: Index PASI včera, dnes a zajtra
Frey P., Ditrichová D.: Fototoxické reakce způsobené rostlinami
Cetkovská P., Pizinger K.: Kožní nemoc z reakce štěpu proti hostiteli
Dastychová E., Fenclová Z.: Vývojové trendy profesionálních dermatóz v ČR (1992-2004)
Pock L., Fišarová B., Čermáková A: Parakeratóza jako nosologická jednotka a incidentální nález
Pizinger K.: Calcinosis cutis
Štork J. Kojanová M., Procházková I., Lacina L.: Pyoderma gangrenosum: neutrofilní dermatóza
Chromej I., Chribiková I., Frličková Z., Adamicová K., Fetisovová Ž.: Porovnanie histopatologického obrazu morfey a lichen sclerosus et atrophicus
Chribiková I., Frličková Z., Chromej I., Adamicová K., Ulbrichtová I., Málišová S., Péč J.: Príspevok ku klinickej a histopatologickej charakteristike pyoderma gangrenosum
Baloghová J., Šipulová A., Lovasová E., Popovňáková M., Jautová J., Rácz O.: Antioxidačné enzýmy u pacientov s lokalizovanou sklerodermiou
Plewig G.: Acne, Rosacea and Company: Diagnostic Procedures and Therapeutic Options
Rasochová E., Šimaljaková M.: Acne – optimálne možnosti liečby
Bienová M., Kučerová R., Hajdúch M., Fiurášková M.: Současné možnosti léčby hirsutismu
Litvik R., Vantuchová Y.: Dermatochirurgická léčba zarůstajících nehtů
Zelenková H., Stracenská J., Jautová J.: Mikrodermabrázia
Resl V.: Nové přístupy proti šíření STI. Srovnání s klasickými postupy
Křemen J., Stříbrná J., Zákoucká H., Pavlík E., Pavlíková A., Kaštánková V. Křemenová S.: PCR v diagnostice syfilis a dalších STI
Křemenová S.: Diferenciální diagnostika treponematóz a získané venerické
Zákoucká H.: Syfilis congenita – epidemiologie a diagnostika
Rozehnalová Z., Vojáčková N., Schmiedbergerová R., Hercogová J.: Koinfekce syfilis a HIV/AIDS
Péč J., Kliment J., Mikuláš J., Auxtová S., Chribiková I.: Výskyt spinocelulárneho karcinómu v podmienkach regiónu stredného Slovenska a vzťah tohoto ochorenia k ochoreniam skupiny STI
Szepietowski J. C.: Psoriasis: More than skin lesions
Slonková V., Vašků V., Semrádová V., Balaštík D.: Studie kvality života u pacientů s lupenkou
Pánková R.: Psychodermatologie a ambulantní praxe
Gulášová I.: Úloha lekára pri uplatňovaní práv pacienta s dermatovenerologickym ochorením
Selerová M.: Psychosomatické aspekty kožních onemocnění v dětském věku
Ruzicka T.: Atopic eczema – treatment 2005
Buchvald D.: Cytokíny typu 2 pri kontaktnom ekzéme; dozrel už čas na revíziu divergentného modelu vývoja subpopulácií lymfocytov?
Dastychová E.: Atopický ekzém a faktory zevního prostředí nepříznivě ovlivňující jeho průběh
Čelakovská J., Ettlerová K., Ettler K., Vaněčková J., Hamáková K.: Atopické epikutánní testy – jejich význam v diagnostice potravinové alergie u nemocných s atopickým ekzémem, naše první zkušenosti
Nečas M., Dastychová E.:Význam aeroalergenů při recidivách atopického ekzému
Urbanček S., Jautová J., Ficová M., Vrtíková E., Doležalová A., Vojtáš I.: Výskyt kontaktnej precitlivelosti u pacientov s vredom predkolenia
Urbanček S.:Sweetov syndróm ako idiopatické a paraneoplastické ochorenie. Analýza piatich prípadov
Taraba P.: Psychiatr a psychosomatika
Bilá M., Jautová J.:Dermatózy tváre v rôznom veku a ich psychosomatické aspekty
Litvik R., Vantuchová Y.:Chyby a omyly v léčbě bércových ulcerací
Kašpar S., Hadži Nikolov D.: Moderní endovaskulární techniky léčby kmenových varixů dolních končetin
Lidaj J.: Kúpeľná starostlivosť o dermatózy v SR

30.9.-1.10.2005 Smrdácke dni,

Šimaljaková M.: Etanercept v liečbe psoriázy
Raffayová H.: Liečba psoriatickej artritídy etanerceptom
Urbanček S.: Liečba psoriázy na Slovensku – teória a prax
Danilla T: Liečba atopickej dermatitídy na začiatku tretieho milénia
Urbanček S.: Pozícia pimecrolimusu v komplexe terapeutických modalít v liečbe atopickej dermatitídy
Danilla T.: Naše skúsenosti s liečbou pimecrolimusom u detí s atopickou dermatitídou
Červenková D., Kertys P.: Alergénová imunoterapia atopická dermatitída je indikovaná?
Duchková H., Hašková M: Korneometrické vyšetření prokázalo zvýšení hydratace kůže po aplikaci dermosteroidu Alclometasone Dipropionate cream 0.05%
Škutilová E:Isotrexin gel v terapii acne vulgaris
Mikula, J., Twardziková, J.: Jizva – vada na kráse i možný problém v rehabilitaci
Hegyi, V: Melanoma Day 2005 na Slovensku
Trnovská K., Hegyi, V.: Spektrofotometria a jej využitie pri hodnotení kožných testov.
Urbanček S: Fotodynamická terapia v liečbe kožných nádorov a prekanceróz.
Šalko, P. : Advantan.
Suchá N., Jautová J.: Rosacea
Lidaj J: Balneoterapia dermatóz v r. 2006

Kožní lekári za zdravú kožu OZ

18.-19. 2. 2005 Imunológia v ambulantnej praxi.

16.-17. 9. 2005 Nešpecifické ochorenia uro-genitálneho aparátu

13.-14. 5. 2005 Praktická dermatoskopia,.

18.-19. 11. 2005 Etika a právo v ambulantnej praxi,

 

 

 

Scroll to Top