Podujatia 2003

Podujatia SDS

28.2.-2.3.2003 Dermatózy detí, Slovenská pediatrická dermatovenerologická konferencia, Štrbské Pleso, Helios, Vysoké Tatry

20.-22. 3.2003 Martinské dni imunológie

12.-14.6.2003 Slovenský dermatovenerologický kongres s medzinárodnou účasťou, Bratislava.

19.-20.9 2003 IX. Dni mladých dermatovenerológov Slovenskej a Českej republiky, Košice

30.10.2003Slávnostná odborná schôdza pri príležitosti životného jubilea doc. MUDr. Tibora Danilu, PhD., Bratislava, kongresové centrum, Limbová 1.

12.-13.12.2003 Smrdácke dni, Dermatologický kongres, Slovenská dermatovenerologická spoločnosť a Fotobiologická sekcia

Asociácia súkromných lekárov

16 – 17.5. 2003 Detská dermatovenerológia, Martin

19.- 20.9.2003 Pohlavné choroby, Martin

14.-15.11.2003 Bulózne dermatózy, Martin

 

 

 

Scroll to Top