Slovenská dermatovenerologická spoločnosť

Vitajte na novej webovej stránke Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti.
Stránka je stále vo vývoji. Nie všetky podstránky sú plne funkčné. Ďakujeme za pochopenie.

Členovia SDVS

527 členov – aktuálne k 1. 1. 2013

A

Ábelová Bibiana MUDr.
Adamicová Katarína Prof., MUDr., PhD.
Ahlersová Denisa MUDr.
Alameer Waeil MUDr.
Alfoldy Tomáš MUDr.
Andrišinová Andrea MUDr.
Antašová Jana MUDr.
Antol Marián MUDr., CSc.
Arganová Henrieta MUDr.
Arnold Pavol RNDr.
Augustovičová Zlata MUDr.
Auxtová Silvia MUDr.

B

Badíková Lýdia MUDr.
Bakyta Anton MUDr., CSc.
Baloghová Janette MUDr.
Bandura Peter MUDr.
Barániová Mária MUDr.
Baranová Zuzana MUDr., PhD.
Barbarin Martina MUDr.
Barlíková Zuzana MUDr.
Baroňáková Anastázia MUDr.
Bartalos Kristián Ing.
Bartalosová   Renáta MUDr., PhD.
Barthová Elena MUDr.
Bartošíková Ivana MUDr.
Bašistová Terézia MUDr.
Bašteková Eva MUDr.
Baumgartner Ján MUDr.
Becková Veronika MUDr.
Belicová Marta. MUDr.
Bellová Gabriela MUDr.
Bencová Jarmila MUDr.
Benečová Kamila MUDr.
Benkovská Elena MUDr.
Beňová Blažena MUDr.
Beňušková Ľubica MUDr.
Beráková Katarína MUDr.
Berkyová  Drahomíra MUDr.
Bernadičová Katarína MUDr.
Bíziková Viera MUDr.
Blaško Michaela MUDr., PhD.
Blažečková Viera MUDr.
Bobík Ondrej MUDr.
Bobocká Dana MUDr.
Bobošová Dana MUDr.
Bocko Jozef MUDr.
Bogdánová Ľubica MUDr.
Bohunská Soňa MUDr.
Borecká Desana MUDr.
Borodáčová Katarína MUDr.
Boudová Ľudmila Doc., MUDr., PhD.
Božeková Marta MUDr.
Breznická Ľudmila MUDr.
Brezová Daniela MUDr.
Brozmanová Mária MUDr.
Buchvald Dušan Doc., MUDr., PhD.
Buchvald Jozef Prof., MUDr., DrSc.
Buknová Jana MUDr.
Bulejčíková Tatiana MUDr.
Bystrý Ľubor MUDr.

C, Č

Cajchanová Katarína MUDr.
Cakociová Mária MUDr.
Csókas Juraj MVDr.
Cupelová Anna MUDr.
Čápová Gertrúda MUDr.
Čárska Alena MUDr.
Čárska Alena  ml. MUDr.
Čárska Natália MUDr.
Čerkalová Ivana MUDr.
Černá Kateřina RNDr., PhD.
Červenková Daniela MUDr.
Čunderlíková Eleonóra MUDr.
Čuřík Romuald MUDr.

D

Danilla Tibor Doc., MUDr., PhD.
Daniš Dušan Doc., MUDr., CSc.
Danišková Edita MUDr.
Danišová Iveta MUDr.
Daum Ondřej MUDr., PhD.
Demčová Renáta MUDr.
Dokoupilová Soňa MUDr.
Doležalová Anna MUDr.
Dolinská Slávka MUDr.
Drahošová Renáta MUDr.
Drahovská Lucia MUDr.
Drenčáková Monika MVDr.
Drobná Eugénia MUDr.
Drotárová Katarína MUDr.
Dubčeková Michaela MUDr.
Dubrovová Anna MUDr.
Dunčáková Anna MUDr.
Duranková Eva MUDr.
Dušek Martin MUDr.
Dutková Dagmar MUDr.
Džubáková Lenka MUDr.

E

Eliášová Tatiana MUDr.

F

Farkašová Mária MUDr.
Federičová Soňa MUDr.
Feix Slavomíra MUDr.
Ferko Radoslav MUDr.
Ferková Mária MUDr.
Fetisovová Želmíra Doc., MUDr., CSc.
Ficová Marta MUDr.
Filkornová Beáta MUDr.
Filo Marcel MUDr.
Filová Zuzana MUDr.
Firická Eva MUDr.
Fischer Richard MUDr.
Flimer Vladimír MUDr.
Flimerová Vladimíra MUDr.
Florianová Adriana MUDr.
Frátriková Mária MUDr.
Frey Peter MUDr., Mgr.
Freyová  Alica MUDr.
Frličková Zuzana MUDr., PhD.
Fuziová Gabriela MUDr.

G

Gajdová Irena MUDr.
Galajdová Adriana MUDr.
Galasová Milada MUDr.
Galovičová Zuzana MUDr.
Gašparetzová Ida MUDr.
Gazdíková Mária MUDr.
Gburiková Liliana MUDr.
Ghobrialová Georgína MUDr.
Gomolčák Pavol RNDr., PhD., MPH
Grebáčová Zuzana MUDr.
Grebeníčková Dana MUDr.
Grossmann Petr RNDr.
Grünwaldová Božena MUDr.
Gulánová Barbora MUDr.

H

Haceková Dana MUDr.
Hadravská Šárka MUDr.
Haid Ján MUDr.
Hajdáková Viera MUDr.
Hajduková Monika MUDr.
Halagovec Alexander MUDr., CSc.
Harantová Mária MUDr.
Hartelová Katarína MUDr.
Hasová Iveta MUDr.
Hatiarová Simoneta MUDr.
Haviarova Zora MUDr.
Havránková Marie MUDr.
Hazuchová Zuzana MUDr.
Hegyi Juraj MUDr.
Hegyi Vladimír Prof., MUDr., PhD.
Hegyiová Ľubica MUDr.
Heizerová Monika MUDr.
Hemza Mohammed MUDr.
Herko Samuel MUDr.
Hes Ondřej Prof., MUDr., PhD.
Hilšerová Iveta MUDr.
Hlavačková Lucia MUDr.
Hlavatá Mária MUDr.
Hlavatá Martina MUDr.
Hlavatá Zdenka MUDr.
Holobradá Marianna MUDr.
Holopová Mária MUDr.
Holý Bohdan MUDr.
Homičková Ingrid MUDr.
Honková Jelena MUDr.
Honsch Gabriela MUDr.
Hrabovská Zuzana MUDr.
Hrdinová Gabriela MUDr.
Hricutová Magdaléna MUDr.
Hrisenková Tatiana MUDr.
Hrizová Viera MUDr.
Hrnčiarová Dáša MUDr.
Hrušovská Anetta MUDr.
Hudáková Tatiana MUDr.
Hudyová Monika MUDr.
Hudzíková Gabriela MUDr.
Hurtová Dagmar MUDr.

CH

Chlapíková Vlasta MUDr.
Chlebanová Jozefína MUDr.
Chlumská Alena Doc., MUDr., CSc.
Chovancová Zuzana MUDr.
Chovanová Mária MUDr.
Chríbiková Iveta MUDr.
Chromej Ivan MUDr.
Chudíková Jana MUDr.
Chupek Milan MUDr.

I

Ilanovský  Milan MUDr.
Imlejová Petra MUDr.
Irová Irena MUDr.
Ivan Štefan MUDr.
Ivanková Barbara (Bagiová) MUDr.

J

Jablonková Svetlana MUDr.
Janetková Anna MUDr.
Janková Andrea MUDr.
Jánošíková Tatiana MUDr.
Jarčušková Darina Doc., MUDr., CSc.
Jászberényiová Slávka MUDr.
Jautová Jagienka Prof., MUDr., PhD.
Jevík Jaroslav MUDr.
Ježíková Dušana MUDr.
Juhásová Hana MUDr.
Juhászová Linda MUDr.

K

Kacerovská  Denisa MUDr., PhD.
Kačinecová Ingeborg MUDr.
Kaiserová Edita MUDr.
Kaletová Viera MUDr.
Kalinová Eva MUDr.
Kališ Ján MUDr.
Kampe Tomáš MUDr.
Kanátová Nadežda MUDr.
Kardošová Zuzana MUDr.
Karovičová Solomia MUDr.
Kavková Zuzana MUDr.
Kazakov Dmitry Doc., MUDr., CSc.
Képes Ondrej MUDr.
Kieselová Ingrid MUDr.
Kinkor Zdeněk Doc., MUDr., PhD.
Kinkorová Luňáčková Iva MUDr.
Kissová Alžbeta MUDr.
Kleinová Vladimíra MUDr.
Knezová Martina MUDr.
Kolárik Eduard Mgr.
Kolátorová Gabriela MUDr.
Kolenčíková Anna MUDr.
Koleničová Marta MUDr.
Kolibášová Klaudia Doc., MUDr., CSc.
Kolláriková  Lucia MUDr.
Komárková Libuša MUDr.
Končeková Soňa MUDr., CSc.
Konderlová Jarmila MUDr.
Konečná Alena MUDr.
Kopal Tomáš MUDr.
Kopanesinová Renáta MUDr.
Korcová Mária MUDr.
Koščová Eva MUDr., CSc.
Koščová Romana MUDr.
Košecká Denisa MUDr.
Košíková Marta MUDr.
Kotercová Gabriela MUDr.
Koullapi Eleni MUDr.
Kováčiková Curková Andrea MUDr.
Kováčová Edita MUDr.
Kováčová Gajanová Jana MUDr.
Kováčová Helena MUDr.
Kováčová Silvia MUDr.
Kovalová Henrieta MUDr.
Kovaľová Milada MUDr.
Kozub Peter MUDr.
Kožuchová Zuzana MUDr.
Kožušková Cecília MUDr.
Krajňáková Emília MUDr.
Kráľová Martina MUDr.
Krbilová Gabriela MUDr.
Krilová Anna MUDr.
Križanová Zuzana MUDr.
Kročáková Jana MUDr.
Kročianová Miriam MUDr.
Krupičková Zlata MUDr.
Kubíková Michaela MUDr.
Kubovičová Paula PharmDr.
Kučera Jozef MUDr.
Kučerová Monika MUDr.
Kuklová Marianna MUDr.
Kullová Milada MUDr.
Kuntscherová Jana MUDr.
Kupcová Iveta MUDr.
Kupcová Ludmila RNDr.
Kupčová Gabriela MUDr.
Kurišová Renáta MUDr.
Kušnírová Agáta MUDr.
Kvičová Elena MUDr.

L

Lacková Emília MUDr.
Lehotská Alena MUDr.
Lengyelová Jana MUDr.
Leskovská  Klaudia MUDr.
Libičová Dáša MUDr.
Lidaj Ján MUDr.
Linkeschová Erika MUDr.
Lopatníková Viera MUDr.
Lopušná Katarína MUDr.
Lorenčík Andrej MUDr.
Lozseková Andrea MUDr.
Lucová Marta MUDr.

M

Máčadiová Kitti MUDr.
Mačeková Jana MUDr.
Machálová Gabriela MUDr.
Majtánová Eva MUDr.
Malčeková Mariana MUDr.
Malenovská Petronela MUDr.
Mališová Radka MUDr.
Málišová Soňa MUDr.
Malová Ľudmila MUDr.
Manduchová Veronika MUDr.
Maňovská Ľubomíra MUDr.
Marková Ľudmila MUDr.
Martinásková Karolína MUDr.
Martinásková Klára MUDr.
Martínek Petr Mgr.
Masarovičová Alena MUDr.
Masarovičová Alena ml. MUDr.
Masaryková Dagmar MUDr.
Matoke Nancy Akinyi MUDr.
Matuška Peter MUDr.
Mayer Husková Emília MUDr.
Mečiarová Petra MUDr.
Medňanská Martina MUDr.
Meliš Miroslav MUDr.
Meszárosová Monika MUDr.
Miháliková Natália MUDr.
Michal Michal Prof., MUDr.
Michalcová Andrea MUDr.
Mináriková Eva Doc., MUDr., PhD.
Mištinová Andrea MUDr.
Mitterová Vlasta MUDr.
Mižu Dominika MUDr.
Mladoňová Veronika MUDr.
Mocková Romana MUDr.
Mocková Viera MUDr.
Molčanová Jana MUDr.
Mončeková Monika MUDr.
Moravčíková Anna MUDr.
Mozolová Zlatica MUDr.
Mucsková Ľudmila MUDr.
Muchová Martina MUDr.
Mukenšnabl Petr MUDr.
Murárová Zuzana MUDr.
Muššáková Ľudmila MUDr.

N

Nagyová Beáta MUDr.
Náterová Silvia MUDr.
Necelová Jana MUDr.
Nejdková Alena MUDr.
Němcová Jana RNDr.
Némethová Alica MUDr.
Nemšovská Jana MUDr.
Nestorová Andrea MUDr.
Neubauer Ludvík MUDr.
Niepel Gustáv MUDr.
Nosková Janette MUDr.
Nová Alexandra MUDr.
Nováčeková Katarína MUDr.
Nováková Viera MUDr.
Novotná Alexandra MUDr., PhD.

O

Ölvedyová Janka MUDr.
Ondič Ondrej MUDr.
Ondrušová Ľubica MUDr.
Opršálová Katarína MUDr.
Orbanová Zuzana MUDr.
Osuská Milena MUDr.
Osuský Peter MUDr., CSc.
Ozorovský Vojtech Doc., MUDr., CSc.

P

Pačenovská Mária MUDr.
Pajerchin Dušan MUDr.
Pallová Alena MUDr.
Paňková Tatiana MUDr.
Papayová Eva MUDr.
Pasečiaková Andrea MUDr.
Pastyriková Lucia MUDr.
Paulínyová Regina MUDr.
Pavlíková Gabriela MUDr.
Pavlusová Jarmila MUDr.
Pavlusová Tatiana MUDr.
Pavúková Eva MUDr.
Pažická Marta MUDr.
Pčolová Alena MUDr.
Péč Juraj Prof., MUDr., CSc.
Péč Martin Doc., MUDr., PhD., mim. p
Péčiová Darina MUDr.
Péčová Klaudia MUDr.
Perutka František MUDr.
Perutková Tiffinger Karmen MUDr.
Petejová Dagmar MUDr.
Petraňová Andrea MUDr.
Petrášová Mária MUDr.
Petrovajová Michaela MUDr.
Petrovská Mária MUDr.
Piatriková Elena MUDr.
Pilková Zuzana MUDr.
Piovarči Michal Mgr.
Plesníková Natália MUDr.
Polák Imrich MUDr.
Poláková Katarína MUDr., PhD.
Polakovičová Jana MUDr.
Poljaková Klaudia MUDr.
Poluchová Eva MUDr.
Polyáková Erika MUDr.
Pospíšilová Emília MUDr.
Pradová Gabriela MUDr.
Pram Pavel MUDr.
Predný Miroslav MUDr.
Privarová Zuzana MUDr.
Procházková Katarína MUDr.
Psotová Monika MUDr.

R

Račková  Mária MUDr.
Radosová Andrea MUDr.
Rajczyová Jana MUDr.
Rakúsová Mária MUDr.
Rapčanová Janette MUDr.
Rasochová Eva MUDr.
Rehák Alexander Prof., MUDr., DrSc.
Repková Darina MUDr.
Repková Zuzana MUDr.
Riaško-Hrabinová Alina MUDr.
Rotterová Pavla MUDr.
Rúgóová Edita MUDr.
Rybárová Jarmila MUDr.
Rýchly Boris MUDr.
Ryšková Eva MUDr.

S, Š

Sabolová Lujza MUDr.
Sarincová Ľudmila MUDr.
Sedlárová Anna MUDr.
Selická Beáta MUDr.
Schmidtová Oľga MUDr.
Schneiderová Tatiana MUDr.
Schneková Katarína MUDr.
Schusterová Mária MUDr.
Schwarczová Zuzana MUDr.
Sirota Rudolf MUDr.
Sisiková Alexandra MUDr.
Skálová Alena Prof., MUDr., CSc.
Slezáková Ivana MUDr.
Slobodníková Marcela MUDr.
Slunečko Robert MUDr.
Smoláková Jarmila MUDr.
Smolárová Markéta MUDr.
Sninčáková Deana MUDr.
Sninčáková Marta MUDr.
Sochor Martin MUDr.
Sochorová Ružena MUDr., CSc.
Somora Martin. MUDr.
Soósová Eva MUDr.
Soršáková-Trnovská Katarína MUDr.
Sosna Bohuslav MUDr.
Spišáková Viera MUDr.
Staníková Andrea MUDr.
Stará Nina MUDr.
Stehlová Zuzana MUDr.
Strmeňová Mária MUDr.
Stumpelová Andrea MUDr.
Suchá Nadežda MUDr.
Suchý Dušan MUDr.
Surňáková Katarína MUDr.
Szép Zoltán MUDr., PhD.
Szikorová Jana MUDr.
Sziváková Monika MUDr.
Šak Michal Doc., MUDr., CSc.
Šálkovská Jana MUDr.
Šebová Anna MUDr.
Šedivcová Monika Ing.
Šepitková Anna MUDr.
Ševc Ján MUDr.
Ševčeková Andrea MUDr.
Ševčíková Vanda MUDr.
Šidlová Henrieta MUDr.
Šíma Radek RNDr.
Šimaljaková Mária Prof., MUDr., PhD.
Škutilová Eva MUDr., MPH
Škvarlová Martina MUDr.
Šnapko Miroslav MUDr.
Šorfová Vilma MUDr.
Šoustek Zdeněk MUDr., CSc.
Špačinská Tatjana MUDr.
Šplíchal Jaroslav MUDr.
Šrámeková Edita MUDr., CSc.
Štajerová Margita MUDr.
Štítna Monika MUDr.
Štovčík Tibor MUDr.
Šulajová Anna MUDr.
Šustrová Elena MUDr.
Švecová Danka Prof., MUDr., PhD.
Švická Soňa MUDr.

T

Talarčík Peter MUDr.
Terek Miroslav MUDr.
Terpová Jolana MUDr.
Thompson Lucie MUDr.
Tindirová Mária MUDr.
Tkáčiková Rozália MUDr.
Tkáčová Elena MUDr.
Točíková Alena MUDr., CSc.
Tokarčíková Gabriela MUDr.
Tomeková Adriana MUDr.
Tomková Mária MUDr.
Trančíková Ružena MUDr.
Tůmová Bartošková Monika MUDr.
Tvrdoňová Andrea MUDr.

U

Ubarte Nataša MUDr.
Učeň Martin MUDr.
Uhliarová Gabriela MUDr.
Urban Július MUDr.
Urbanček Slavomír MUDr., PhD.
Urbančeková Slávka MUDr.
Urbáni Milan ml. MUDr.

V, W

Valachovič Renáta MUDr.
Valentovičová Lýdia MUDr.
Valková Pavlína MUDr.
Valkyová Renáta MUDr.
Valová Zuzana MUDr.
Vaněček Tomáš RNDr., PhD.
Váňová Zuzana MUDr.
Varadyová Magda MUDr.
Vargová Ľudmila MUDr.
Vdovjaková Viera MUDr.
Velická Zuzana MUDr., CSc.
Verešová Lýdia MUDr.
Veselá Margita MUDr.
Vicianová Eva MUDr.
Vieriková Emília MUDr.
Vnuková Jana MUDr.
Vodrášková Katarína MUDr.
Vojčeková Ľudmila MUDr.
Vojtaš Ivan MUDr.
Volleková Anna Doc., RNDr., CSc.
Voller Jaroslav MUDr.
Vondrák Jan MUDr.
Vondrák Petr MUDr.
Vrabec Rastislav MUDr.
Vrtíková Adela MUDr.
Vrtíková Eva MUDr.
Waloschek Tomáš MUDr.
Witczak-Šnapko Beata MUDr.

Z, Ž

Záborská Darina MUDr.
Zaujec Ľubomír MUDr.
Zaujecová Katarína MUDr.
Zelenayová Zuzana MUDr.
Zelenková Hana MUDr., PhD.
Zibolenová Janka MUDr.
Zimová Soňa MUDr.
Zůchová Miloslava MUDr.
Žemberová Dana MUDr.
Žiaková Emília MUDr.
Žideková Katarína MUDr.
Žigová Ľudmila MUDr.
Žilinková Mária MUDr.
Žuffová Katarína MUDr.
Scroll to Top